nieuws

De Boer komt met nieuwe regels in Huisvestingswet

bouwbreed

De gemeenten in het zogeheten Groene Hart mogen vanaf 1997 vestigingseisen stellen aan nieuwkomers om te zorgen dat betaalbare woningen voor hun eigen inwoners beschikbaar blijven.

Dat heeft minister De Boer gezegd bij de afsluitingsbijeenkomst van de twee maanden durende reeks discussiesessies over de invulling van het groene gebied tussen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De Boer wil het Groene Hart graag openhouden en daarom stadsuitbreiding tegengaan. De kleine kernen in het gebied willen echter graag bouwen. Door de toestroom van mensen van buiten zouden zij mensen die zijn geboren en getogen in die gemeenten slechts moeilijk aan een woning ke helpen. Om dat probleem op te lossen (en zonder extra woningbouw) wil De Boer de Huisvestingswet zo veranderen dat gemeenten ke eisen dat gegadigden voor koophuizen onder de drie ton “een regionale binding” met het Groene Hart moeten hebben. De regeling moet 1 januari 1997 in werking treden.

Het zal de tweede keer in korte tijd worden dat de Huisvestingswet wordt herzien. Toenmalig minister Alders haalde juist de vestigingseisen boven een bedrag van f. 156.000 uit de wet. Tegen het slechten van deze drempel hebben heel wat Groene Hart-gemeenten, naar nu blijkt, succesvol, geageerd. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat de onderhandelingen over de vestigingseisen met het ministerie van VROM heeft gevoerd, kon gisteren nog niet reageren.

Reageer op dit artikel