nieuws

CDA niet blij met extra zandwinning in gebied bij Weert

bouwbreed Premium

Het CDA in Limburg is bepaald niet ingenomen met de toestemming van gedeputeerde staten aan de gemeente Weert om in het gebied ‘IJzeren Man’ naast ophoogzand ook industriezand te delven. Bij de behandeling van het Provinciaal Ontgrondingen Plan (POP) is volgens het CDA afgesproken dat GS bij bepaalde afwijkingen van het plan eerst de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat zal raadplegen alvorens een besluit te nemen. De partij vraagt GS of de afwijking ten aanzien van de winning in Weert “binnen de destijds afgesproken marge past”.

Ook wijst het CDA er op dat in het POP is bepaald zo zuinig mogelijk om te gaan met delfstoffen en daarom bij de planning uit te gaan van “een krapte op de markt”.

De komende jaren zal in Limburg al extra industriezand vrijkomen als gevolg van het Grensmaas-po en het plan-Boertien. “Door uw besluit wordt hieraan nog eens extra industriezand toegevoegd. Doet dat geen afbreuk aan het principe zo zuinig mogelijk om te gaan met delfstoffen?”, vraagt het CDA.

Reageer op dit artikel