nieuws

Busbaan van Stiens naar Leeuwarden vergt 7,5 mln

bouwbreed Premium

De aanleg van een busbaan vanaf het forensendorp Stiens naar de Friese hoofdstad komt dichterbij nu de provincie wil meebetalen. Voor de busbaan en een – in een tweede fase aan te leggen – fietspad is f. 7,5 miljoen nodig. Een fietsverbinding en de rotonde op het Leeuwerikplein vergen nog eens f. 1,2 miljoen. Friesland is bereid bij te dragen op voorwaarde dat ook de andere partijen (het rijk en de gemeenten Leeuwarderadeel, Leeuwarden en Ferwerderadeel) meebetalen.

De aanleg van de busbaan – en het fietspad – staat volgend jaar op het programma, met een uitloop naar 1997. De gemeente Leeuwarden is al met voorbereidende werkzaamheden begonnen. De gedeeltelijke ombouw van de vroegere spoorlijn tussen Leeuwarden en Dokkum is nodig omdat op het relatief korte traject dagelijks enkele kilometers file staat.

De provincie is voorstander van een koppeling van de nieuwe busbaan aan de aanleg van een noordwestelijke omleiding, het zogeheten noordwest-tangent. Dat tangent, tussen de Troelstraweg en de Harlingerstraatweg, is voor bedrijven ten noorden van Leeuwarden van groot belang. Bovendien worden zo enkele wegen in de stad van het doorgaande verkeer ontlast.

Doorstroming

Volgens studies is een busbaan over een lengte van 1400 meter vanaf het Valeriusplein nodig. Pas dan kan een goede doorstroming voor het busverkeer worden gegarandeerd. De busbaan komt grotendeels in de bebouwde kom van Leeuwarden; het resterende deel is naast de provinciale weg N357 gepland.

De provincie houdt rekening met verontreiniging van de berm tussen de nieuwe busbaan en de N357. Bij de reconstructie van de provinciale weg is een deel van de grond daar ook gesaneerd. Nader onderzoek daartoe wordt nog uitgevoerd.

Reageer op dit artikel