nieuws

Bouwkundige inventarisatie van 32 Zeeuwse verzorgingshuizen

bouwbreed Premium

Het College van Ziekenhuisvoorzieningen begint medio januari 1996 met een bouwkundige inventarisatie van 32 verzorgingshuizen in Zeeland. Vanwege het spoedeisend karakter van dat po hebben gedeputeerde staten daartoe al opdracht gegeven, hoewel provinciale staten zich nog formeel daarover moeten buigen. De inventarisatie kost f. 145.000.

Wanneer alles volgens plan verloopt, zal de rapportage over de bouwkundige staat van de betreffende verzorgingshuizen uiterlijk 15 mei plaatsvinden. Die haast is geboden vanwege de kabinetsplannen om de Wet op de bejaardenoorden per 1 januari 1997 in te trekken. Financiering van verzorgingshuizen zal dan tot 2001 worden ondergebracht in een subsidieregeling van de Ziekenfondsraad.

Een en ander impliceert dat de provincie per 1 januari 1997 een nieuw plan voor de bejaardenoorden gereed moet hebben. Voor onderbouwing ervan is een hernieuwde bouwkundige inventarisatie onontbeerlijk.

Reageer op dit artikel