nieuws

Bouwbond FNV gaat mes zetten in activiteiten

bouwbreed

Een nieuwe regionale structuur, een sterke groei in aanvragen voor rechtskundige bijstand en een forse aanslag op de stakingskas in 1995. In kort bestek zijn dit de redenen waarom de bouw- en houtbond FNV de komende jaren flink moet bezuinigen. “We gaan de werkorganisatie tegen het licht houden en het mes zetten in bestaande taken.”

Bij ongewijzigd beleid zou het tekort van de bond, dat voor ’96 op enkele tonnen wordt begroot, oplopen tot enkele miljoenen aan het einde van deze eeuw. “Dan ontstaat er een onverantwoorde situatie”, zo stelt bondspenningmeester G. Wolting in FNV Magazine.

In welke activiteiten de bouwbond het mes gaat zetten zal in de loop van het volgende jaar blijken.

“Het bondsbestuur gaat zich daarover buigen, zodat we op het congres van 1997 de plannen klaar hebben.” Wolting wil niet wereldkundig maken wat de vijf weken staking van het afgelopen voorjaar de bond exact heeft gekost. Het gaat echter om een fors bedrag. Dat valt op te maken uit de begrotingspost ‘intrest’, die grotendeels door de stakingskas wordt gevoed en in 1996 f. 2 miljoen lager uitvalt. Daar staat tegenover dat het aantal leden tijdens de stakinsperiode is gestegen. Dit brengt in totaal f. 7 ton extra op.

Vrijwilligers

Een veel grotere aanslag op de bondskassen vormt de reorganisatie van de regionale afdelingen en het invoeren van een professioneel PV-netwerk (plaatselijk vertegenwoordiger). De afdelingen worden teruggebracht van 1000 naar 400.

Het grootste deel van de huidige afdelingen wordt bezet door vrijwilligers, die de leden bijstaan op het gebied van de sociale zekerheid. De bond heeft besloten dit netwerk te professionaliseren. In de sfeer van huisvesting en personele bezetting betekent dit een forse extra post op de begroting. Wolting: “We stoppen nu veel energie in de kwaliteit van de afdelingen. Dat moet een adequate service aan de leden garanderen in de toekomst. Daarnaast richten we ons op een sterkere aanwezigheid in de bedrijven. Op de objecten zijn we te weinig aanwezig geweest. Vandaar dat we ons nu ook richten op bedrijfscontactpersonen.”

Rechtsbijstand

Een andere, al enkele jaren, flink stijgende kostenpost vormt de Rechtskundige Dienst van de FNV. Veel meer leden dan tevoren werd voorzien deden in 1995 een beroep op deze dienst. “Een verharding van de maatschappij”, zo concludeert Wolting, “waardoor steeds meer individuele conflicten tussen werkgevers en werknemers via de rechtspraak worden opgelost. Er wordt minder in der minne geschikt dan vroeger. Daarnaast ontstaan er als gevolg van de afname van sociale wetten gewoon meer conflicten.”

De keuzes waar het bondsbestuur volgend jaar voor staat zal volgens Wolting stevige discussie opleveren. “Bezuinigen is een pijnlijke operatie. Geen enkele activiteit is er voor niks gekomen. Toch zal er een aantal moeten sneuvelen.”

Reageer op dit artikel