nieuws

Bloemenveiling Aalsmeer gaat fors uitbreiden

bouwbreed

De Bloemenveiling Aalsmeer gaat f. 135 miljoen investeren in uitbreiding. Vaste klanten krijgen daarbij een grote mate van inspraak en ke zelf onder voorwaarden tot eigenbouw overgaan op het terrein dat voor deze uitbreiding is aangewezen.

De vraag naar meer ruimte maakt het de veiling noodzakelijk de uitbreiding aan de overzijde van de Legmeerdijk te gaan bouwen. Daar ligt op het grondgebied van de gemeente Uithoorn een terrein van 54 ha waarvoor nu een masterplan is uitgewerkt.

Verbindingsbrug

Op het terrein zal voornamelijk voor klanten van de veiling worden gebouwd. Begonnen wordt met de benodigde infrastructuur, een overdekte geconditioneerde verbindingsbrug die de bestaande gebouwen met het nieuwe terrein gaat verbinden, alsmede de bouw van een nieuw onderkomen voor groothandelscentrum Cultra.

Parkeerterrein

In de bestaande gebouwen beschikt de veiling op dit moment over 750.000 m2 nuttige vloeroppervlakte. De vraag naar ruimte bij vaste klanten op dit moment bedraagt al 44.000 m2. Door verplaatsing van het groothandelscentrum Cultra komt in het huidige gebouw de nodige vierkante meters vrij.

Op het nieuwe terrein wordt ook een groot parkeerterrein voor lang parkeerders aangelegd.

Reageer op dit artikel