nieuws

Banenverlies bij energiebedrijven

bouwbreed

Bij de energie- en nutsbedrijven mag de komende vijf jaar niemand met gedwongen ontslag. Dat hebben de bonden AbvaKabo, CFO, Novon en VMHPN in de onderhandelingen over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst als harde eis op tafel gelegd. Verder willen de bonden een 36-urige werkweek.

Volgens de bonden wordt de werkgelegenheid in de betrokken bedrijven ernstig bedreigd. Naar schatting eenderde van de huidige arbeidsplaatsen is in het geding, zo verklaren de bonden. Zo’n 6000 arbeidsplaatsen verdwijnen door de verdergaande samenwerking en fusies van energiedistributiebedrijven. Daarnaast staan nog 4000 arbeidsplaatsen op de tocht door kabinetsplannen om de markt nevenactiviteiten van de distributiebedrijven te laten uitvoeren. Tenslotte is sprake van een gedwongen fusie van de vier landelijke produktiebedrijven. Ook deze ontwikkeling leidt tot het verlies van honderden arbeidsplaatsen. De werkgeversvereniging WENB ziet de werkgelegenheidssituatie bij de energie- en nutsbedrijven minder somber.

Volgens secretaris M. Schoemaker leidt overheveling van nevenactiviteiten niet per definitie tot banenverlies. In deze sector wordt juist meer werkgelegenheid verwacht. Verder schat hij het werkgelegenheidverlies door samenwerking op 3500 tot 4000 banen. Schoemaker verwacht dat het bestaande instrumentarium met onder meer afspraken over herplaatsing, banenpools en scholing voldoende soelaas biedt om de inkrimping zonder gedwongen ontslagen te laten verlopen. Een 36-urige werkweek is wat dat betreft niet noodzakelijk, aldus Schoemaker.

Reageer op dit artikel