nieuws

Amsterdam wil 15% van Vinex-woningen in goedkope sector

bouwbreed

Amsterdam wil 15 procent van de Vinex-opgave voor de laagste inkomens toegankelijk maken. Om dit te bereiken proberen gemeente, de Amsterdamse woningcorporaties en poontwikkelaars tot klinkende afspraken te komen. “Voorkomen moet worden dat straks alleen de hogere inkomens in de Vinex-locaties gehuisvest worden.”

Aldus ir. A.V.M. Pouw, directeur van de Stichting het Woningbedrijf Amsterdam. Hij zei dit gisteren in Gouda op een congres van het Nederlands Studie Centrum dat geheel in het teken stond van de huurwoningmarkt met als thema ‘Kansen en knelpunten in een veranderende markt’.

Het voorkomen van ruimtelijke segregatie noemde Pouw in zijn inleiding van groot maatschappelijk belang. “De maatschappelijke kosten van de wijken zoals die in andere landen zoals Frankrijk zijn ontstaan, zijn enorm. Gebiedsgericht beleid in de Vinex-locaties is nodig. De afzet van woningen en de waarde op termijn worden bepaald door de kwaliteit van het gebied. Dan moet worden uitgegaan van voldoende voorzieningen en gemengde bestemmingen en gemengde financieringsvormen voor het wonen.”

Amsterdam kent volgens de stichtingsdirecteur een omvangrijke scheefbewoning in het goedkope segment. “Rond de 29 procent van de mensen met een te hoog inkomen wonen in een te goedkope woning. Bij het woningbedrijf Amsterdam is dat zelfs 35 procent”, zo benadrukte Pouw. Dit is in zijn visie in “hoge mate” het gevolg van een tekort aan woningen in het middeldure segment.

Het in de markt zetten van die duurdere woningen op Vinex-locaties heeft voor de bestaande voorraad echter grote gevolgen. “Uitstroom van de midden- en hogere inkomens zal de feitelijk al bestaande maatschappelijke tweedeling ruimtelijk bevestigen”, aldus Pouw die aan de huidige scheefheid een voordeel ziet: “En dat is dat de bevolking nu nog gemengd woont.”

Schrikbeeld

Om het schrikbeeld van eenzijdige wijken verdeeld in duur en goedkoop of arm en rijk te voorkomen is het zaak dat nieuwbouw voor de lagere inkomensgroepen wordt veiliggesteld. In dit kader wil Amsterdam minimaal 15 procent van de opgave op Vinex-locaties voor de laagste inkomens toegankelijk maken. “In Amsterdam worden afspraken uitgewerkt tussen corporaties, ontwikkelaars en gemeente om allen een bijdrage te leveren om die doelstelling te halen”, zo hield Pouw zijn gehoor voor, “Overigens zijn er daarnaast ook nog ingrijpende maatregelen nodig om ook hogere inkomens in de oude voorraad te houden.”

Een belangrijke taak daarvoor is weggelegd voor de woningcorporaties. Het Woningbedrijf Amsterdam heeft onlangs een grootscheeps onderzoek naar de huidige positie van het bezit gehouden. Dit onderzoek strekte zich uit op de onderwerpen als woonwensen van de klanten, het bezit van het woningbedrijf ten opzichte van de regionale woningmarkt, het aanbod van de concurrenten en de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de middellange termijn. “De conclusie van dit onderzoek is dat een omvangrijk deel, namelijk eenderde de komende tien jaar, wordt geherpositioneerd.”

Volgens Pouw betekent dit dat ongeveer 13.000 woningen op een of andere manier zal moeten worden aangepakt. “Dit betreft een breed scala van ingrepen. Het gaat dan om uitersten als verkoop of sloop, gevolgd door vervangende nieuwbouw. Daartussenin ligt een aanpak met extra beheeraandacht, verbeteren van woningen, samenvoegen of soms herpositioneren uitsluitend door een huurprijsbeleid.”

Reageer op dit artikel