nieuws

Almere wil ‘verantwoorde groei’ tot in volgende eeuw

bouwbreed Premium

De gemeenteraad van Almere heeft ingestemd met de conclusies van de Scenariostudie voor de ontwikkeling van Almere in de periode 1995-2020. Gekozen is voor handhaving van de huidige jaarlijkse bouwproduktie van 3000 woningen.

Het zogenaamde ‘Vierde stad scenario’, waarvoor de raad koos, heeft belangrijke consequenties. De raad tekent dan ook aan dat wel aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden op het gebied van verkeersinfrastructuur, voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit en financien. Over deze voorwaarden wil het gemeentebestuur van Almere met rijk en provincie nadere afspraken maken in het kader van de actualisering van het nationaal ruimtelijk beleid.

Tot het jaar 2005 is voor Almere de taak, die zij op zich heeft genomen in het kader van de Vinex, bepalend. Jaarlijks zullen 3000 woningen worden gebouwd. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd in de Regenboogbuurt in Almere-Buiten.

In de scenariostudie wordt vastgesteld dat tot het jaar 2005 bouwen in het toekomstig stadsdeel Almere-Poort niet nodig is om aan de Vinex-taakstelling te voldoen. Voor de bouw van het afgesproken aantal van 30.000 woningen is in Almere-Stad en Almere-Buiten voldoende plaats.

De gemeenteraad vind verder dat er voor de periode tot 2005 in ieder geval afspraken moeten worden gemaakt over oplossingen voor knelpunten op de rijkswegen A6, A1 en A9.

Pampus

Het nu voor liggende scenario komt ongeveer overeen met dat van rijk en provincie. In hun visie gaan alle partijen uit van een ontwikkeling waarbij de gemeente Almere nog lange tijd bijdragen levert aan het oplossen van de woningbehoefte in de Randstad.

Dit betekent een verdere uitbouw van Almere tot 2015 met de stadsdelen Almere-Poort, Almere-Hout en Almere-Pampus l, met na 2015 de ontwikkeling van Pampus 2.

Uit de scenariostudie blijkt echter dat bij voortzetting van de huidige bouwproduktie van 3000 woningen per jaar tot 2020, grote problemen in Almere zullen ontstaan. Zoals gezegd wil de raad daarom een aantal toezeggingen van rijk en provincie. Concreet kan de gemeente nog niet zeggen waarom het hier gaat. Eerst moet nog studie worden verricht naar de stedebouwkundige opzet van de uitbreidingsplannen.

Reageer op dit artikel