nieuws

Aantal wao’ers opnieuw omlaag

bouwbreed Premium

Het aantal wao’ers neemt dit jaar af met ruim 34.000 tot 860.000. Dat raamt het College van Toezicht Sociale Verzekeringen blijkens de voorlopige kerncijfers sociale zekerheid voor 1995. Die afneming is groter dan in 1994, toen het aantal uitkeringen daalde met bijna 27.000.

Het was het eerste jaar waarin de strengere keuring van wao’ers zichtbaar werd in de cijfers. Toch is de daling van het leger wao’ers in de tweede helft van 1995 al weer afgezwakt. In de eerste twee kwartalen van 1995 beliep de afname bijna 23.000 uitkeringen, in de tweede helft van dit jaar was dat 11.000.

Per saldo zitten nu op elke honderd mensen met betaald werk tien mensen in de wao of aaw (de wao voor zelfstandigen).

Het bedrag dat met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen was gemoeid nam dit jaar met 900 miljoen gulden af tot f. 20,7 miljard.

Reageer op dit artikel