nieuws

Aanleg keersluis Kampen goed voor economie

bouwbreed Premium

Op vragen van het statenlid Van Herwijnen waarom GS een bijdrage van f. 1 miljoen hebben gegeven aan de aanleg van een keersluis in de Haatlandhaven te Kampen, terwijl de noodzaak daartoe niet voortvloeit uit de noodzakelijk geachte dijkverzwaring, hebben GS geantwoord dat deze toezegging moet worden gezien als stimulans voor de economische ontwikkeling in Kampen.

Dit besluit tot opwaardering van de economie in Kampen heeft ook alles van doen met het besluit van de gemeenteraad om de N50 door te trekken. Want slechts dan is het industrieterrein goed bereikbaar en kan het havenareaal worden uitgebreid. De bouw van een keersluis kan gedeeltelijk worden gefinancierd uit de dijkverbeteringsgelden, namelijk voor dat deel van de noodzakelijke verbetering dat door aanleg van de keersluis overbodig wordt.

De dan resterende kosten van een keersluis zijn begroot op f. 4,3 miljoen. GS besloten een bedrag van f. 1 miljoen beschikbaar te stellen toen het bedrijfsleven in Kampen en het waterschap IJsseldelta bereid bleken gezamenlijk f. 3,3 miljoen op tafel te leggen. Volgens GS van Overijssel is er een kleine kans dat de provinciale toezegging kan worden ingevuld door Europese middelen. Een aanvraag hiervoor is bij de Europese Commissie ingediend.

Reageer op dit artikel