nieuws

Zuiderbrug in Venlo is klaar

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat opent morgen in Venlo de nieuwe verkeersbrug met aansluitende weginfrastructuur over de Maas. Het totale po Zuiderbrug, waarvan Rijkswaterstaat Limburg opdrachtgever was, heeft een investering van f. 118 miljoen gevergd.

De bouw heeft totaal twee jaar geduurd. Volgens een woordvoerder van RWS betreft het om tweeerlei redenen een uniek po. In de eerste plaats werden het bij wijze van experiment zowel het ontwerp als de uitvoering aanbesteed.in zijn totaliteit aanbesteed. Een evaluatie moet uitwijzen of die aanpak financieel voordeliger is geweest, bij behoud van de door RWS gewenste kwaliteit.

In de tweede plaats is de Zuiderbrug vermoedelijk “de breedste verkeersbrug van Nederland. Op het breedste punt haalt ie de 50 meter”. Die breedte was noodzakelijk, omdat de brug een functie vervult voor zowel het doorgaande verkeer (schakel in de A73) als het lokale verkeer tussen Venlo en Tegelen.

De brug heeft twee keer twee rijstroken en een fietspad, alsmede op- en afritten. Voor de bouw ervan zorgde aannemingsmaatschappij Dubbers uit Malden. Dit onderdeel van het totale po kostte f. 32 miljoen.

Aan de westkant moest aansluitend een stuk autosnelweg (A73) worden aangelegd, met een nieuwe aansluiting op de N273 (Napoleonsbaan). Aan de oostzijde moest een verknoping van de autosnelweg met de N271 tot stand worden gebracht. De weginfrastructuur werd aangelegd door de Combinatie Zuiderbrugtrace.

Reageer op dit artikel