nieuws

Zeeland wil meer verkoop van sociale huurwoningen

bouwbreed Premium

De verkoop van sociale huurwoningen en de bouw van koopwoningen door corporaties begint in Zeeland langzaam op gang te komen. Maar de omvang ervan blijft nog duidelijk achter bij de landelijke ontwikkeling. De provincie wil daarom actie ondernemen om die situatie te veranderen.

Dit valt op te maken uit een door gedeputeerde staten gepresenteerde nota. Die bevat een inventarisatie van de verkoop van huurwoningen en het ontwikkelen van koopwoningen over 1993 en 1994 en schetst tevens alle plannen voor de periode 1995 tot en met 1997.

De afgelopen twee jaar zijn 395 woningen verkocht en 179 koopwoningen ontwikkeld door Zeeuwse corporaties. Tot en met 1997 willen zij nog eens 1133 huurwoningen verkopen en 414 koopwoningen ontwikkelen.

Van de 15 corporaties in Zeeland hebben er vier geen woningen verkocht. De elf die dat wel deden, zullen dat ook de komende jaren blijven doen. Vier corporaties ontwikkelden zelfstandig koopwoningen. Samenwerking werd niet aangegaan. Het aantal corporaties dat zich met de koopwoningenmarkt gaat bezighouden, zal echter stijgen tot 11. Van hen doen 3 dat zelfstandig, 3 alleen in samenwerking en 5 zowel zelfstandig als ook in samenwerking.

Herinvesteren

De winst die de corporaties boeken op de verkoop van sociale huurwoningen wordt vooral gebruikt voor het realiseren van goedkope nieuwbouwwoningen c.q. verlagen van huurprijzen in woonwijken.

Hoewel GS een stijgende lijn bespeuren in de verkoop, vinden ze dat Zeeland achterblijft op de rest van het land. “Stimulering van een nog grotere verkoop is een optie”, menen ze.

De relatief kleinere verkoop is volgens hen ook niet zo verwonderlijk “gezien de vele kleinere corporaties. Die hebben minder mogelijkheden tot verkoop over te gaan dan de grotere corporaties. Immers, het uitgangspunt van huisvesting van de primaire doelgroep kan wellicht in gevaar komen.”

Personele gevolgen

Stimulering van het samenvoegen van corporaties noemen GS in dat verband een oplossing. “Landelijk is deze tendens al zichtbaar. Maar gezien de personele gevolgen zal dit niet gemakkelijk gaan. Die personele gevolgen zijn voor corporaties wellicht ook een reden voorzichtig om te gaan met de verkoop van huurwoningen”, aldus GS.

Reageer op dit artikel