nieuws

Zand uit baggerspecie spoedig met KOMO-certificaat

bouwbreed Premium

Een kwaliteitsverklaring voor zand uit baggerspecie is een vereiste om de afzet daarvan in de toekomst te realiseren. Betrokken partijen moeten gezamenlijk werken aan enige vorm van kwaliteitsverklaring voor zand uit baggerspecie. Het streven daarbij is naar een in het Bouwstoffenbesluit aangegeven erkende kwaliteitsverklaring. Die zou in ruim twee jaar een feit ke zijn.

Dit blijkt uit het rapport ‘Zand uit baggerspecie, kwaliteitsverklaringen:informatie- en strategiedocument’ van het Projectbureau Hergebruik Baggerspecie (PHB) van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat. Het pobureau heeft onderzoek laten doen door Intron, instituut voor materiaal- en milieuonderzoek BV te Sittard naar de verschillende mogelijkheden voor kwaliteitsverklaringen voor zand uit baggerspecie.

Dat resulteerde in twee opties: doorgaan met partijkeuringen of overgaan tot certificatie. Belanghebbende partijen (aanbieders, verwerkers, aannemers, opdrachtgevers, beleidsmakers en handelaren) zijn na kennisneming en bespreking van de opties ervan overtuigd geraakt dat kwaliteitsverklaring voor zand uit baggerspecie geen voorwaarde meer is, maar een noodzaak om tot een verantwoorde afzet van zand uit baggerspecie te komen. Afgesproken is dat hiervoor gezamenlijk en op nationaal niveau een raamwerk moet worden uitgewerkt Het PHB zorgt ervoor dat de afspraken worden gerealiseerd.

Drie onderdelen

Het pobureau heeft voor het implementeren van de kwaliteitsverklaring een strategie ontwikkeld die is opgebouwd uit drie onderdelen. Om te beginnen moet een contactgroep worden gevormd, waarin overheden en bedrijfsleven zitting hebben. Binnen deze groep moeten de verschillende belangen op een lijn komen.

Dan moet er onderzoek aan (proef)poen worden gedaan om tot erkende kwaliteitsverklaringen (KOMO-attest met produktcertificaat) te ke komen. Er moet een prototype getest worden en er moet duidelijkheid zijn over een intern kwaliteitsborgingssysteem van de bedrijven om zeker te stellen dat de kwaliteit bij voortduring geleverd wordt.

Het laatste onderdeel betreft de voorlichting door het PHB. Er blijkt grote behoefte te bestaan aan meer inzicht in de voor en nadelen van certificatie versus partijkeuringen. Een erkende kwaliteitsverklaring zoals in het Bouwstoffenbesluit is aangegeven heeft de voorkeur mits aangetoond is dat deze efficienter en goedkoper is dan de niet erkende partijkeuringen.

Bij elkaar ke deze drie onderdelen een periode van een tot twee jaar beslaan. Opstellen van de uiteindelijke beoordelingsrichtlijn kan in relatief kort tijdbestek denkt men bij de PHB.

Reageer op dit artikel