nieuws

Woningbedrijf A’dam zet f. 2 miljard in tegen getto’s

bouwbreed Premium

De grootste woningcorporatie van Nederland, Woningbedrijf Amsterdam, zal de komende tien jaar f. 2 miljard investeren in het opknappen van de huidige woningvoorraad en het bouwen van nieuwe woningen. “Een gigantische opgave, die nodig is om gettovorming in de hoofdstad tegen te gaan.”

De gemiddelde huurverhoging die deze corporatie volgend jaar doorvoert bedraagt 5%. Een fors percentage, zo liet directeur A. Pouw gisteren tijdens een persconferentie weten, maar daar staat tegenover dat we een gigantische investeringsopgave hebben te doen, voor het eerst zonder subsidie. Daarom moeten we nu de nodige middelen genereren.

De hoofdstedelijke corporatie (bezit: 41.000 woningen) kampt met een enorme oude voorraad. Maar liefst 86% van haar bezit behoort tot de zogenaamde kernvoorraad van de gemeente Amsterdam. Hierin zijn de woningen met een huur die lager is dan f. 600 opgenomen, bedoeld voor de primaire doelgroep in de sociale volkshuisvesting. Binnen deze kernvoorraad is weer sprake van een groot aantal woningen met een netto huur beneden f. 335 per maand.

Veel van de huurders van deze goedkope woningen zouden, zo blijkt uit onderzoek, best wat meer willen betalen als de woning en haar omgeving er op vooruit gaan. De woningcorporatie streeft de komende jaren dan ook naar kwaliteitsverbetering van met name deze voorraad. In totaal gaat het om ‘herpositionering’ van 12.000 woningen.

Sloop

Op dit moment wordt, zo ongeveer per woningblok, geinventariseerd wat de mogelijkheden zijn voor upgrading. Volgend jaar zullen in ieder geval 700 woningen gesloopt worden, om er nieuwbouw voor in de plaats te zetten. In andere gevallen zal van twee eenheden een woning worden gemaakt. Bij een klein deel van de oude voorraad wordt volstaan met een opknapbeurt. “We moeten”, zo stelde Pouw, “goed in de gaten houden dat de samenstelling van de bewoners in de kernvoorraad niet te eenzijdig wordt. Het is daarom van belang dat ook huurders met hogere inkomens in deze wijken blijven wonen.”

Reageer op dit artikel