nieuws

Winstgroei Rodamco eerste zes maanden is marginaal

bouwbreed Premium

Rodamco, het vastgoedfonds van de Robeco Groep, heeft over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 1995/1996 de winst met 2 procent zien toenemen tot f. 224 miljoen. Over het eerste halfjaar 1994/1995 was het resultaat f. 221 miljoen.

Door een toename van het bezit namen de bruto huuropbrengsten toe tot f. 265 miljoen.

In Nederland werden bijvoorbeeld vier winkels gekocht. Daarnaast nam men belangen in winkelcentra in Capelle aan den IJssel en Zwijndrecht. De totale mondiale investeringen bedroegen over het eerste halfjaar – 450 miljoen. Er werd voor – 139 miljoen aan bezit verkocht.

De netto huuropbrengsten, na aftrek exploitatiekosten, bereikte eind augustus 1995 een niveau van – 228 miljoen tegen – 193 miljoen in dezelfde periode van 1994 (+18 procent). Leegstand totale portefeuille is 3,9 procent (3,9 procent).

De directie van Rodamco verwacht over het gehele boekjaar een lager resultaat dan het afgelopen jaar ( – 453 miljoen).

Belangrijke oorzaken zijn de daling van de korte rentetarieven en de tijd die nodig is voor het doen van nieuw investeringen.

Reageer op dit artikel