nieuws

Wijers wil veel meer

bouwbreed Premium

duurzame energie

Minister Wijers van Economische Zaken streeft ernaar het aandeel van duurzame energie (wind, zon) in de energiebehoefte van ons land te verhogen van ongeveer 1% nu, naar 10 % in het jaar 2010. Vooruitlopend op de Energienota, die de bewindsman rond de jaarwisseling naar de Tweede Kamer stuurt, kondigde de bewindsman in Den Bosch een aantal maatregelen aan om die doelstelling dichterbij te brengen.

Zo denkt hij aan hogere vergoedingen die opwekkers van alternatieve energie krijgen van de stroombedrijven. Ook wil hij ‘groene stroom’ onder het lage btw-tarief brengen. Voor ondernemers heeft Wijers een verruiming van de Vamil-regeling (vrije afschrijving milieu-investeringen) in petto. Tijdens een bijeenkomst van zijn partij, D66, zei de minister bovendien te streven naar een nieuw centrum voor geavanceerde en hernieuwbare energiebronnen. Het geld daarvoor moet komen van de overheid, de energiebedrijven en van het bedrijfsleven.

Dat centrum zou zich onder meer moeten bezighouden met photovoltaische energie (zonnestralen rechtstreeks benutten voor opwekken van stroom), brandstofcellen (waarin energiedragers als aardgas direct worden omgezet in stroom en warmte), en de benutting van biomassa (het opwekken van energie met

Reageer op dit artikel