nieuws

Werken met ademlucht geen overbodige luxe

bouwbreed

Dodelijke ongevallen bij werkzaamheden in afgesloten ruimten als gevolg van gebrek aan voldoende zuurstof of de aanwezigheid van giftige dampen komen helaas nog regelmatig voor. Onoplettendheid door bedrijfsblindheid, een te geringe aandacht voor de werkomstandigheden en zelfs economische overwegingen die leiden tot het niet optimaal treffen van veiligheidsmaatregelen liggen hieraan vaak ten grondslag. Mogelijk dat in de toekomst het dragen van ademluchtapparatuur bij werkzaamheden in rioleringen, silo’s, tanks of andere soortgelijke situaties nog eens dwingend wordt voorgeschreven.

Met de aandacht voor verbetering van de werkomstandigheden en het scheppen van veiligheid op de werkplek wordt door machineproducenten hier op geanticipeerd met de ontwikkeling van mobiele ademlucht aggregaten; compacte machines die de levenslijn vormen tussen de werkman in een gesloten of ondergrondse ruimte en de buitenlucht.

Een specialist op dit gebied is de Britse fabrikant Factair Ltd. uit Ipswich waarvan de ademluchtapparatuur in Engeland inmiddels bij nagenoeg alle raffinaderijen wordt toegepast. Tim Curran, directeur van Factair Ltd, had tijdens de kort geleden in Rotterdam gehouden manifestatie ‘Straatwerk in gezonde banen’ in de stand van W. Knijff BV uit Rotterdam, de gelegenheid het gebruik van zijn apparatuur toe te lichten.

Incidenteel

Het verbaast hem steeds weer dat nog zovele werkzaamheden in ondergrondse tanks en leidingen of gesloten ruimten worden verricht zonder adequate voorzorgsmaatregelen.

“Er is een kleine categorie bedrijven waarvoor ademlucht apparatuur bij het werk dagelijks onmisbaar gereedschap is. Voor de meeste bedrijven binnen de bouwnijverheid is het gebruik, van dit soort apparatuur, voor zover men de noodzaak ervan inziet, een incidenteel gebeuren. Huur van ademluchtmachines zal in deze bedrijfstak derhalve meer voorkomen dan aanschaf ervan”, aldus de heer Curran.

Factair Ltd denkt in Knijff BV die met zijn activiteiten sterk op de huurmarkt inspeelt in dit opzicht een ervaren vertegenwoordiging op de Nederlandse markt te hebben gevonden. De Britse fabrikant vervaardigt een serie van niet minder dan 23 mobiele compressoren in verschillende capaciteiten, geschikt voor de ademluchtproduktie voor een man tot een werkploeg van tien man.

Voor een goede controle op de luchtkwaliteit tijdens de werkzaamheden is door Factair een praktisch meetapparaat bedacht. Met dit mini-veldlaboratorium is elk gewenst moment de samenstelling van de ademlucht vast te stellen De compressoren zijn standaard uitgerust met geintegreerde lucht-nakoeler en een meervoudig filtersysteem dat stof-, olie- en andere deeltjes tot minder dan 1 ppm aan de aangezogen buitenlucht onttrekt.

Reservelucht

De apparatuur heeft een extra veiligheidsvoorziening bij een onverhoopt wegvallen van de luchtproduktie. Produktie van reservelucht wordt verzorgd door een hogedruk cilinder die wordt geactiveerd door middel van een automatische omschakeling. Verder zorgt een waarschuwingssysteem bij te lage compressordruk en te geringe perslucht opslagcapaciteit.

Factair compressor type BA8P. Deze mobiele ademluchtapparatuur levert met een produktie van 3,5 l/s voldoende lucht voor twee man. Het aggregaat weegt 110 kg en meet 1000x600x800 mm (lxbxh).

Reageer op dit artikel