nieuws

‘Waalsprong voorbeeld van grootschalige nieuwbouw’

bouwbreed Premium

De Waalsprong – de noordelijke uitbreiding van Nijmegen boven de Waal – is door het ministerie van VROM aangewezen als voorbeeldpo voor grootschalige nieuwbouw. Het ministerie wil dat alle betrokken partijen in zogenoemde synergie samenwerken.

Dat heeft de directeur-generaal volkshuisvesting van het ministerie, mr. L. Kokhuis, woensdagmiddag op een congres in Nijmegen gezegd. Nijmegen gaat in de komende vijftien jaar bijna honderdduizend woningen bouwen in het gebied tussen Elst, Bemmel en Valburg. Enerzijds vangt de stad daarmee het eigen, nijpende tekort aan bouwlocaties op; anderzijds is het gebied als Vinex-locatie bedoeld voor de opvang van woningzoekenden uit de Randstad. Het ministerie wil, zo zei Kokhuis, dat gemeenten, architecten, energiebedrijven en aannemers gezamenlijk een samenhangend bouwplan ontwikkelen, waarin ruimte is voor wonen, werken en recreatie.

De grootschalige nieuwbouwwijk moet qua karakter passen bij de bestaande stad en daar samenhang mee hebben. Bovendien moet met name de sociale woningbouw duurzaam zijn en van hoogwaardig materiaal gemaakt. De ervaringen in de Waalsprong dienen als voorbeeld voor andere grootschalige Vinex-locaties.

Reageer op dit artikel