nieuws

Voorlopig geen onderzoek Primosa

bouwbreed Premium

Er komt vooralsnog geen onderzoek naar het mislukte Primosa-po in Gulpen. Na een urenlang en soms chaotisch debat stemden provinciale staten van Limburg vrijdag met een nipte meerderheid in met een voorstel van de PvdA en het CDA om eerst via de normale kanalen schriftelijke vragen te stellen aan het college van GS. Blijven er daarna onduidelijkheden over, dan kan alsnog een speciale onderzoekscommissie in het leven worden geroepen, aldus deze fracties.

De geschiedenis van Primosa beslaat slechts een korte periode. Vijf jaar geleden stemden de acht gemeenten in het Samenwerkingsverband Heuvelland in met de bouw van het prestigieuze plan. De bouwkosten bedroegen f. 8,7 miljoen. Een jaar later verstrekte de provincie een subsidie van drie ton.

Primosa kampte van meet af aan met ernstige financiele problemen. Vlak voor de opening in april 1992 besloten GS uit de zogenoemde knelpuntenpot nog eens een half miljoen gulden beschikbaar te stellen, de helft als lening en de rest als subsidie.

In november moest Primosa de deuren sluiten en het faillissement aanvragen. Wat restte was een schuld van f. 5 miljoen. De afhandeling van het faillissement vond afgelopen zomer plaats.

Het initiatief om een onderzoek in te stellen was afkomstig van VVD-statenlid J. van Rey. Een werkgroep onder zijn leiding, waarin alle fracties waren vertegenwoordigd, stelde de staten voor een speciale commissie in het leven te roepen.

Reageer op dit artikel