nieuws

‘Voordeelgemeenten’ bij Kamer op bezoek

bouwbreed Premium

Vijftig burgemeesters togen gisteren naar de Tweede Kamer om namens 200 gemeenten hun steun te betuigen aan het plan van het kabinet het geld uit het Gemeentefonds opnieuw te verdelen over de Nederlandse gemeenten.

Het kabinet wil per 1 januari 1997 het Gemeentefonds herverdelen, op basis van een advies van de Raad voor de Gemeentefinancien.

Dit adviesorgaan kwam eind 1993 al met het voorstel om niet meer het aantal woningen maar het aantal inwoners en de reele uitgaven en inkomsten van gemeenten als uitgangspunt te nemen voor de verdeling van de miljarden.

Dit voorstel betekende voor zo’n 400 gemeenten een achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie. Die kwamen dan ook prompt in verzet tegen de plannen. Recent nog zegden zo’n 150 gemeenten zelfs het vertrouwen op in de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die voorstander is van de nieuwe verdeelmethode.

Gisteren waren de voorstanders van herverdeling echter aan het woord. Namens deze ‘voordeelgemeenten’ overhandigde burgemeester Van Lidth de Jeude van Deventer een brochure aan de aanwezige Kamerleden, waarin de voordelen van de herverdeling nog eens uiteen worden gezet.

Daarna werd in groepjes gesproken met afzonderlijke Kamerleden. Een delegatie van wethouders van Financien sprak vervolgens met het kabinet over de plannen.

Reageer op dit artikel