nieuws

Vleutense tuinders maken plaats voor woningbouw

bouwbreed Premium

Glastuinbouwbedrijven uit Vleuten-De Meern worden naar de Harmelerwaard verplaatst. Na jarenlang gesteggel is er eindelijk overeenstemming over deze grootscheepse verplaatsing, nodig om de bouw van 30.000 woningen mogelijk te maken.

Er is een verplaatsingsplan opgesteld, dat volgens de Stuurgroep Vinex nog voor de Kerst door de betrokken partijen kan worden ondertekend.

De verkassing van glastuinbouw is nodig voor de bouw van Leidsche Rijn. In deze nieuwe stad ten westen van Utrecht, ter grootte van Leeuwarden, moeten op Utrechts en Vleutens grondgebied uiteindelijk 30.000 huizen verrijzen. De tuinders en de inwoners van Harmelen hebben de afgelopen jaren echter voortdurend hun hakken in het zand gezet. In de gemeentepolitiek van Harmelen leidde de kwestie tot de ene bestuurscrisis na de andere.

In het verplaatsingsplan worden belangrijke obstakels uit de weg geruimd. Zo krijgt Harmelen een zuidelijke rondweg, die het gevreesde sluipverkeer moet opvangen. Voor de benodigde f. 15 miljoen draaien de provincie, de drie betrokken gemeenten en het regiobestuur gezamenlijk op. Verder dragen Utrecht en Vleuten samen f. 15 miljoen gulden bij aan de herinrichting van de Harmelerwaard.

Schadeloosstelling

Voor de tuinders is het belangrijkste nieuws dat er duidelijkheid is over hun schadeloosstelling en dat zij op hun huidige locatie mogen blijven tot de grond echt nodig is. Ook de aanpak van de bodemsanering van de tuinbouwbedrijven is geregeld.

De Belangenvereniging Agrariers Vleuten-De Meern-Harmelen gaat zich sterk maken om haar leden schriftelijk te laten verklaren met het plan in te stemmen. Deze organisatie wordt ook nauw bij de uitvoering betrokken.

Wanneer ook de tuinders akkoord zijn zullen de betrokkenen, de provincie Utrecht, de gemeenten Harmelen, Vleuten-De Meern en Utrecht, het regionaal Beraad Utrecht (RBU) en de Belangenvereniging Agrariers Vleuten-DeMeern-Harmelen, hun handtekening onder het akkoord zetten.

Reageer op dit artikel