nieuws

Vinex-beleid sluit niet aan bij wens van ondernemers

bouwbreed

Het in de Vinex voorgestane beleid om bedrijven zoveel mogelijk in de buurt van treinstations te situeren, sluit volstrekt niet aan bij de wens van ondernemers. Zij geven namelijk de voorkeur aan vestiging op een bedrijventerrein aan een snelweg of in de stad. Slechts 8% vindt het belangrijk dicht bij een treinstation te zitten.

Een en ander valt op te maken uit een onderzoek dat het NIPO in opdracht van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs heeft uitgevoerd onder 238 directeuren en eigenaren van bedrijven met meer dan 50 werknemers uit de Randstad. De resultaten werden gisteren gepresenteerd door ONRI-voorzitter Van Rangelrooij op de ONRI-middag in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag.

Het hoogste percentage van de ondernemers (43%) zou, wanneer ze geheel vrij zijn in hun keuze, op een bedrijvenpark aan de snelweg gaan zitten. In de stad vestigt 39% zich het liefst.

Een groot deel van de ondernemers (zeven van de tien) staat negatief tegenover het uitgroeien van de Randstad, in de komende decennia, tot een groot verstedelijkt gebied, vergelijkbaar met Los Angeles. Goede infrastructuur en goede bereikbaarheid worden veel genoemd als men zich voorstelt hoe een grote stad wel aantrekkelijk kan zijn. Ook de hoeveelheid groen en parken is belangrijk (37%). Ruim een kwart van de ondervraagden vindt dat een goede spreiding en een ruime opzet bijdragen aan de aantrekkelijkheid. Volgens 58% van de ondernemers is Nederland echter te klein voor een dergelijke wereldstad.

Bouwen in het Groene Hart blijkt volgens het onderzoek ook bij ondernemers niet populair. Maar liefst 71% is daar tegen. Het opspuiten van locaties voor de kust wordt aanzienlijk positiever benaderd. Iets meer dan de helft (54%) van de bedrijfsdirecteuren is voorstander van bouwen op kustlocaties, met als belangrijkste reden dan de bestaande gebieden dan intact blijven. De 38% tegenstanders geven als tegenargument dat het de kuststrook en het milieu zal aantasten.

Aantrekkelijk

Minister De Boer, ook aanwezig op de ONRI-middag, liet zich positief uit over de kustlocatie, zoals die door stedebouwkundige Ashok Bhalotra onlangs is uitgewerkt. De bewindsvrouw vond dat met dit plan een aantrekkelijk gebied kan worden toegevoegd aan de Randstad, maar tekende aan dat het nog te vroeg is om een afgewogen oordeel te geven over het plan. “De kustlocatie moet in ieder geval worden beoordeeld in relatie tot de Randstad. Verder zijn er nog vragen ten aanzien van de verbinding met het vasteland en de kosten.”

Reageer op dit artikel