nieuws

Vertrek van Grontmij uit VerTech bleek funest

bouwbreed Premium

VerTech, de unieke ondergrondse slibverwerker in Apeldoorn, gaat eind 1997 dicht. Aandeelhouder Grontmij vindt het onverantwoord om nog langer geld in deze slibverwerker te steken. Eigenaar van het procede, aannemer Van Wijnen Holdings, zoekt naarstig naar een oplossing.

De woordvoerder van Grontmij, Jan Ruhof, zegt dat het stoppen niets te maken heeft met de penibele financiele situatie waarin het ingenieursbureau verkeert. “Op puur financieel-economische gronden hebben we besloten het geld dat nodig was om een lek in het koelwatercircuit te herstellen, niet beschikbaar te stellen. De reparatie is een lapmiddel en de kans is groot dat het lek zich weer openbaart. VerTech zou dan letterlijk een bodemloze put worden.”

De VerTech-installatie, die vijftig miljoen gekost heeft, kampt al geruime tijd met technische problemen. Er is al eerder verstopping opgetreden in de reactor. Door een fout materiaal toe te passen is nu op 1,2 kilometer diepte een klein lek ontstaan in het koelsysteem. De reiniging van het zuiveringsslib gebeurde door natte oxydatie, waarbij een groot deel van het slib door hoge druk oplost. De kosten van reparatie waren door Van Wijnen geraamd op – 2 miljoen, waarvan Grontmij dan de helft zou dragen. Ruhof: “We zijn van oordeel dat de technische oplossing meer kosten met zich mee zal brengen als partner Van Wijnen nodig acht. Er moet naar een structurele oplossing worden gezocht, en dat is een geheel nieuw pijp.”

Tragiek

Van Wijnen Holdings zegt alles te hebben gedaan om VerTech te hebben laten doorgaan. “We hebben met een bank gesproken en gezocht naar andere financiele oplossing, maar we zijn er niet in geslaagd. De tragiek is nu dat de techniek zich heeft bewezen en dat we op financiele gronden een punt moeten gaan zetten achter VerTech”, aldus mr. H.W. Postma, directeur Van Wijnen Holdings. “Het bedrijf alleen voortzetten, dus onze partner uitkopen, bleek voor ons te risicovol omdat het zeker zou gaan om meer dan alleen de kosten van de reparatie. Het contract met het Zuiveringsschap Veluwe, dat liet bij ons slib reinigen, is zo opgesteld dat we dat tot eind 1997 uitdienen en als er dan geen oplossing is gevonden, is het over en uit.”

Van Wijnen Holdings heeft inmiddels in Duitsland en Amerika partners gevonden (Mannesmann en Air Products) – Van Wijnen heeft de wereldrechten van VerTech – die dit procede daar aan de man brengen. Volgens Postma gebeurt dat naar tevredenheid. “De tragiek is dat het hier technisch tegen heeft gezeten, maar ondanks het lek rendeert de installatie. Er is een positieve cash flow. In ieder geval heeft het ons niet al te veel gekost omdat we goed waren verzekerd.”

Reageer op dit artikel