nieuws

Versterking noordelijke stadsrand Leeuwarden kost f. 60 miljoen

bouwbreed Premium

De gemeente Leeuwarden wil de noordelijke binnenstadsrand, de Hofsingel, fors vernieuwen. Naast de bouw van minimaal 180 woningen in de duurdere huur- en koopsector, moet het gebied dicht tegen het centrum met onder andere een jachthaven, cultuurcentrum, bedrijfsruimten en parkeergelegenheid worden uitgebreid.

Voor de ontwikkeling van het gebied is Leeuwarden in gesprek met Heijmans Poontwikkeling. Bij elkaar gaat het plan zo’n 60 miljoen kosten.

De gemeenteraad van Leeuwarden moet zich begin volgend jaar uitspreken over het grootscheeps nieuwbouw- en renovatie po rond de Hofsingel. De pogroep die zich al sinds begin dit jaar met de plannen heeft beziggehouden presenteerde vrijdag in het stadhuis van Leeuwarden met enige trots de resultaten van het kwaliteitsplan en de haalbaarheidsstudie. Naast vertegenwoordigers van de gemeente onder aanvoering van poleider ir. G.H. Heins heeft ook Heijmans Poontwikkeling uit Rosmalen zitting in deze pogroep die concludeerde dat de plannen financieel haalbaar zijn. “Het is een unieke plek in Leeuwarden waar we zo dicht tegen het grootstedelijke gebied ke gaan bouwen”, aldus poleider Heins.

De plannen voor de noordelijke binnenstadsrand laten zich in vijf deelgebieden vertalen. Ieder gebied moet zijn eigen identiteit krijgen maar wordt door veel groen en wegen weer met elkaar verbonden.

Bestaande gebouwen zoals onder andere een manege worden behouden en waar nodig opgeknapt. Het woningbouwprogramma voorziet in de bouw van zo’n 180 woningen. De nadruk komt hierbij te liggen op de duurdere koop/huursector, zowel appartementen als grondgebonden woningen. Overigens kan dit aantal woningen nog worden verdubbeld wanneer het gebied met een aangrenzend gekregen Frigasterrein wordt aangevuld. Hierover is de gemeente nog in gesprek met provincie en rijksoverheid omdat het terrein vervuild is en bodemsanering noodzakelijk is.

Naast de woonfunctie spelen volgens de plannenopstellers ook andere functies een rol. “De ontwikkeling van bedrijvigheid komt naar voren in de kansen die geboden worden door de vestiging van een horecabedrijf in de manege, kleinschalige bedrijfsruimte, parkeervoorziening, cultureel centrum en een jachthaven. Met dit laatste geven we inhoud aan de doelstelling om het watertoerisme in het gebied te bevorderen”, zo lichtte Heins het po toe.

Het Hofsingelpo wordt in fases uitgevoerd. Heijmans hoopt binnen vier jaar het totale plan te hebben uitgevoerd. Om zo snel mogelijk te beginnen hebben drie architecten, DKV uit Rotterdam, Gunnar Daan en Lafour en De Wijk uit Amsterdam een plan gemaakt voor het zogenoemde Wissedwingergebied. Deze locatie waar 35 tot 40 appartementen zijn gepland moet volgens de pogroep het paradepaardje van het gebied gaan worden. Alleen het ontwerp van Gunnar Daan die een grote woontoren op die plek heeft gedacht springt eruit. De overige twee ontwerpen hebben de appartementen in verschillende blokken getekend. Begin dit jaar zal de pogroep een keuze uit de drie ontwerpen maken.

Onderhandelingen

Volgens verantwoordelijk wethouder van Ruimtelijke Ordening, J.A.F.A. Timmermans is met het nu gepresenteerde haalbaarheids- en kwaliteitstudie duidelijk geworden dat de gemeente met Heijmans de plannen verder wil uitwerken en realiseren. “De vraag is alleen op welke manier, en welke vorm we aan die samenwerking geven. Daar zijn we nog niet helemaal uit.”

Gedacht wordt aan onder andere een exploitatiecontract of het oprichten van een cv. Heijmans-directielid W. Scheffers zei het in principe “niet zo interessant” te vinden welke vorm aan de samenwerking wordt gehangen. Belangrijker vindt Scheffer het dat er een basis is om het po daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Realisatie van het po gaat f. 60 miljoen kosten. Timmermans trots: “Het is een financieel sluitend plan. Er zijn geen tekorten.”

Los van de woningbouwopgave en de verbetering van de leefomgeving door het aanbrengen van veel groen, zijn er ook plannen om door het gebied een kunstroute te realiseren. Zo wordt er gedacht aan het oprichten van collonades, beelden of andersoortige kunstuitingen om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten.

“Duidelijk moet zijn”, zo benadrukte Heins, “dat het hier gaat om een op dit moment hier en daar leegstaand en verloederd gebied maar waar we wel zeer voorzichtig mee moeten omspringen.”

Wanneer in het voorjaar de gemeenteraad positief besluit dan kan in het najaar met de realisering van de eerste fase worden begonnen. Rond de eeuwwisseling moet de noordelijke binnenstadsrand zijn ingevuld.

Reageer op dit artikel