nieuws

Veel te weinig woningen in centrum Rotterdam

bouwbreed Premium

Rotterdam heeft hopeloos gefaald in de bouw van woningen voor het centrum van de stad. Door allerlei oorzaken is de dichtheid 27 woningen per ha, dat is ongeveer 13.000 woningen. Voor een dergelijk stedelijk gebied is 60 tot 70 woningen per ha normaal. Een inhaalprogramma waar gemeenten en markt samenwerken moet het centrum van de Maasstad weer tot leven brengen.

De commissie Ruimtelijke Ordening (RO) en Grondzaken van de gemeente Rotterdam viel gisteren bij de behandeling van het Woningbouwprogramma Centrum even stil. Want de doelstellingen, zoals die in het verleden waren geformuleerd bleken op geen stukken na te zijn gehaald. Ooit had men in de Maasstad het plan om 250 woningen per jaar in het centrum te realiseren. Het gevolg van lage dichtheid is nu duidelijk merkbaar menen de leden van de commissie. Na het sluiten van kantoren en winkels is het centrum bijna uitgestorven.

In de jaren tachtig was er nog sprake van een redelijk produktiepeil in het centrum van de stad. Aan het Weena kwam de eerste hoge woontoren van Nederland en aan de Boompjes verrezen onder andere de paalwoningen van Piet Blom. Het peil uit die jaren heeft men niet ke vasthouden. In 1993 zijn er slechts honderd woningen in het centrum gerealiseerd, terwijl in de Nota Binnenstad uit 1992 een planaanbod van ruim 280 woningen was voorzien. Op dit moment verkeert de woontoren van Multi-Vastgoed/Nationale Nederlanden met 118 middeldure huurwoningen in afbouwfase.

De oorzaken van de terugval zijn legio. In de gisteren gehanteerde nota Wonen in de Binnenstad wordt gesteld dat men de laatste jaren meer aandacht heeft gehad voor de buitengebieden. “Het voordeel van het bouwen in de buitengebieden is dat in deze gebieden het bouwen eenvoudiger en goedkoper is”, staat in de nota. De betrokken wethouder RO, Hans Kombrink (PvdA), zei gisteren dat er ook wel veel aandacht uitging naar de realisatie van kantoren.

Een ander punt is dat het bedrijf NV Stedelijk Wonen heeft gefaald in het ontwikkelen van woningen in het centrum. “Na vijf jaar werken is daar niets van terecht gekomen”, aldus Kombrink, die gelijk de hernieuwde organisatie presenteerde. Stedelijk Wonen, een bedrijf van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), Bouwfonds en Patrimonium Woningstichting (PWS), krijgt nu de opdracht om vooral de leegstaande kantoren in het centrum een woonfunctie te geven.

De schuld van het te lage bouwprogramma ligt niet alleen bij de gemeente meent de commissie RO. “Makelaars en poontwikkelaars, zijn behoorlijk conservatief. Vaak was de gemeente ondernemender dan de markt”, meent een van de RO-leden. “Die puntdakjes in de Vinexgebieden worden toch wel afgenomen, waarom zou je je dan voor het centrum inspannen.” Daarnaast is het een gegeven dat eigenaren van onroerend goed geen nacht minder slapen als hun kantoren leegstaan. “Het interesseert ze niks, geld helpt dan ook niet veel”, constateerde Kombrink.

Overplanning

Oplossingen werden gisteren maar mondjesmaat aangereikt. Gobert Beijer, directeur OBR, kwam met het idee een produktie-overaanbod te gaan creeren, zodat er tenminste altijd gebouwd kan worden. “We moeten meer locaties hebben.” Het plan van hem is niet helemaal nieuw. Zijn eigen dienst doet in samenwerking met Gemeentewerken Rotterdam, Havenbedrijf en Ret (openbaar vervoerbedrijf) hetzelfde op het vlak van de infrastructuur. Men heeft er zelfs een organisatie voor opgetuigd. Tour de Force, de naam van de organisatie, zorgt dat er altijd besteksklare infraplannen op de plank liggen. RO-wethouder Hans Kombrink ziet graag een grotere rol voor de corporaties in het centrum weggelegd. Zij zouden juist voor de betaalbare huizen moeten gaan zorgen. In bijna alle plannen is sprake van de bouw van middeldure en dure huur en koopwoningen. Het is opvallend hoe weinig corporaties in dit gebied acteren. Alleen de naam PWS duikt met enige regelmaat op. Makkelijk gaat het PWS echter niet af. De samenwerking met Nemeog – NS Vastgoed – is spaakgelopen en een ander centrumpo is verstrikt geraakt in rechtelijke procedures. Met de Nemeog wilde PWS naast het nieuwe station Blaak woningen gaan realiseren. Breekpunt was de gevraagde grondprijs, de grond is eigendom van de NS, en ontevredenheid over de architectonische uitwerking van het appartementencomplex. Om vaart te houden is nu Blauwhoed samen met Nemeog op deze locatie bezig. Waarschijnlijk worden er nu koopwoningen gerealiseerd.

Beijer verklaarde dat het OBR een poontwikkelaar een studie heeft laten uitvoeren naar een multifunctioneel gebouw, dus een object dat zowel kantoren als woningen heeft. “Gekeken wordt of dit gebouw zo valt te maken, dat bij een aantrekkende kantorenmarkt de woningen weer omgebouwd ke worden.”

Reageer op dit artikel