nieuws

Vaarverbinding van Erica naar Ter Apel niet uitgesloten

bouwbreed

De provincie Drenthe houdt de mogelijkheid van een vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel open. Maar op korte termijn zijn vanwege de kosten echter geen ontwikkelingen te verwachten. Dat maakte het provinciebestuur recentelijk bekend. Uit een kostenraming blijkt dat de aanleg f. 49 miljoen vergt.

De provincie wil de mogelijkheid van een vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel open houden omdat GS het vaarverkeer in de provincie wil promoten. Drenthe zal dan ook het bestaande vaarwegennet onder de loep nemen. Zo heeft de provincie een aantal doelstellingen geformuleerd, zoals het verbreden van de recreatiemogelijkheden in Drenthe, het stimuleren van het goederenvervoer per schip en het in stand houden van de waterwegen.

Reageer op dit artikel