nieuws

Utrecht steekt f. 50 mln in parkeergarages

bouwbreed

Utrecht krijgt er in het centrum twee parkeergarages bij. Ze compenseren deels het verdwijnen van bijna duizend parkeerplaatsen uit de oude binnenstad. Volgens een voorlopige schatting bedragen de kosten, aanvullende infrastructuur meegerekend, f. 50 miljoen. Het stadsbestuur zoekt voor de financiering samenwerking met derden.

Het principebesluit tot de aanleg van de parkeergarages markeert een nieuwe stap in het beleid van B en W om auto’s uit het historische stadsbeeld te weren.

De Lepelenburg-garage (maximaal 375 plaatsen) is alleen bestemd voor mensen die in de directe omgeving wonen of werken. Deze voorziening wordt dan ook niet opgenomen in het electronisch parkeerverwijzingssysteem, dat in maart operationeel moet worden.

De andere garage, met ongeveer 400 plaatsen, komt (gedeeltelijk) onder of vlakbij het zwaar vervuilde Griftpark. Nader onderzoek moet uitwijzen welke van de drie mogelijke plekken het haalbaarst is. Deze garage wordt wel openbaar, maar de tarieven zijn alleen voor abonnementhouders en kortparkeerders betaalbaar.

Reageer op dit artikel