nieuws

Uitzenden in de bouw na overgangsperiode

bouwbreed Premium

Het uitzendverbod in de bouw zal na een nog nader te bepalen overgangsperiode worden opgeheven. Wel zal een aantal elementen uit het verbod blijven bestaan. Zo blijft het verplicht uitzendkrachten een overeenkomstig loon te betalen als de vaste werknemers.

Dat blijkt uit een nog niet openbare ambtelijke notitie van het ministerie van Sociale Zaken over ‘flexibiliteit en zekerheid’. Vandaag zal het kabinet een definitieve beslissing nemen.

De overgangsregeling die voor de sector bouwnijverheid wordt gehanteerd geeft sociale partners de mogelijkheid, tijdelijk, een aantal strikte voorwaarden aan het inlenen van uitzendpersoneel te verbinden. Mogelijk zal in de bouw, waar partijen hebben laten zien niet tot overeenstemming te ke komen, door het ministerie worden bemiddeld over deze voorwaarden. Het ministerie denkt voor de vrijwaring van de ketenaansprakelijkheid van uitzendbureaus een g-rekening-systematiek op te zetten. Het uitzendbureau wordt hierdoor in feite als een onderaannemer beschouwd. Op de g-rekening (geblokkeerde rekening) moet het bureau geld storten ten behoeve van afdrachten aan de sociale zekerheidsfondsen.

Experiment

Sociale partners in de bouw zijn al jaren in een discussie verwikkeld over de vraag of het uit de jaren ’70 daterende uitzendverbod al dan niet moet worden opgeheven. Aanvankelijk hielden met name de vakbonden voet bij stuk. Zij wilden koste wat het kost uitzenden in de bouw proberen te vermijden, onder meer uit angst voor wat zij ‘koppelbaas-praktijken’ normen. Werkgevers hebben steeds geprobeerd een experiment van de grond te krijgen, maar kregen hiervoor geen voet aan de grond bij de vakbeweging. Toen voormalig minister De Vries twee jaar terug liet weten van het uitzendverbod af te willen werden de bonden iets inschikkelijker. In de jongste bouw-cao spraken partijen af tot een experiment te zullen komen. Inmiddels was bekend dat ook Melkert van plan bleek het verbod op te heffen. Wel liet hij ruimte voor een experiment waarin partijen hun eigen voorwaarden konden stellen. De bonden kozen hierop eieren voor hun geld en kwamen tegemoet aan een groot aantal werkgeverswensen. Zo waren ze bereid nieuwe instromers in de bedrijfstak niet via de bouw-cao uit te laten betalen, maar via de veel lagere uitzend-cao. Werkgevers voelden zich echter zo sterk in hun onderhandelingspositie dat ze het erop aan lieten komen. Er werd geen experiment overeengekomen. Minister Melkert mocht de knoop doorhakken.

Reageer op dit artikel