nieuws

Tweede Kamer besluit tot eigen onderzoek naar WBL-affaire

bouwbreed Premium

Er komt een parlementair onderzoek naar de financiele problemen van de Geleense corporatie Woningbeheer Limburg. Dat besluit nam de Tweede Kamer gisteren, nadat staatssecretaris Tommel zich in een overleg had uitgesproken voor een dergelijk onderzoek. Alleen zo kan volgens de bewindsman de naam van zijn in opspraak geraakte ambtenaren worden gezuiverd en is het mogelijk de “veenbrand” rond de corporatie te blussen.

De vraag of er al dan niet moest worden besloten tot een parlementair onderzoek naar de WBL-affaire, stond centraal in een ingelast overleg en aansluitende procedurevergadering van de Kamercommissies voor VROM en de Rijksuitgaven.

Tommel had om het overleg gevraagd. Hij wilde gehoord worden over de kwestie, alvorens zou worden besloten over een eventueel parlementair onderzoek. Een ongebruikelijke stap, zo erkende ook de bewindsman, omdat de vraag of er een onderzoek moet komen feitelijk een zaak van de Tweede Kamer is.

Hij voelde zich echter tot die manoeuvre gedwongen, omdat er bij de presentatie van het verdeelde advies van de parlementaire werkgroep WBL (CDA en D66 wilden eerst politiek debat en dan pas besluit over onderzoek, PvdA en VVD wilden onderzoek en geen debat) beschuldigingen werden geuit aan het adres van het ministerie van VROM.

Informatie van het ministerie werd door VVD-er Hofstra “twijfelachtig” genoemd. Volgens hem was er ook “geen maximaal vertrouwen” meer tussen de Kamer en VROM, wetende dat vertrouwen een politiek uiterst beladen term is.

Extra overleg

“Je zou dat op zijn beloop ke laten, maar dat is mijn karakter niet”, aldus Tommel. En dus schreef hij een brief aan de commissies, waarin werd gevraagd om een extra overleg (iets wat de Kamer overigens niet mag weigeren). Ook belde Tommel met de fractievoorzitters van GroenLinks, SP en groep Nijpels, omdat hij meende dat zij samen met de PvdA en VVD Tommel niet zouden willen aanhoren.

Gisteren kreeg Tommel dan zijn overleg. Daarin verklaarde hij “enigszins verbaasd” te hebben kennisgenomen van de gang van zaken tot nog toe. Juist door het eigenaardige verloop der dingen is Tommel nu voorstander van een onderzoek. Het is volgens hem het enige instrument dat nog voorhanden is om de naam van zijn in opspraak geraakte ambtenaren te zuiveren, en de problemen bij WBL definitief uit de wereld te helpen.

“Nu de integriteit van mijn medewerkers in het geding is gebracht, en deze zich niet ke verdedigingen, beveel ik u aan een parlementair onderzoek te doen. Het waarschijnlijk – helaas – de enige manier om degenen die de beschuldigende vinger uitsteken effectief te confronteren met de feiten en de veenbrand rond de WBL te doven. Dat is in ieders belang.”

Overigens verwacht Tommel niet dat het onderzoek ertoe zal leiden dat er koppen gaan rollen bij VROM. “Daar houd ik volstrekt geen rekening mee.”

Debat

In het daarop volgende overleg bleek de Kamer, ook de kleine partijen, het eens met die conclusie. VVD-woordvoerder Hofstra greep de gelegenheid aan om te benadrukken dat het wat de liberalen betreft aan vertrouwen in de staatssecretaris nooit heeft ontbroken, CDA’er Esselink distantieerde zich nog eens van de uitlatingen van een deel van de werkgroep, en de duidelijk gepikeerde D66-woordvoerder Versnel liet blijken geen goed woord over te hebben voor de handelwijze van de twee grootste regeringspartijen. Desondanks zag ook zij een parlementair onderzoek nog als enige mogelijkheid.

PvdA-er Duivesteijn zweeg tot ver in tweede termijn. Ook toen hem werd gevraagd door Versnel waarom hij het oneens was met CDA en D66, die vonden dat er eerst een debat moest plaatsvinden, alvorens te besluiten tot een onderzoek.

Uiteindelijk verklaarde de PvdA-er dit uit oogpunt van zorgvuldigheid niet gewenst te vinden. “De zaak is het waard om tot op de bodem te worden uitgezocht. Ik weet niet of het zo verstandig is nu al een debat met de staatssecretaris te voeren. Er zijn namelijk nogal wat vragen en dat vraagt een zorgvuldige benadering.”

Reageer op dit artikel