nieuws

Trendbrief laat nog even op zich wachten

bouwbreed

Het had zo mooi ke zijn. Gisteren, zo was de planning, zou staatssecretaris Tommel zijn Trendbrief 1995 presenteren. Eindelijk zou volkshuisvestend Nederland op basis van de nieuwste voorspellingen te horen krijgen waar het naar toe gaat met de woningbehoefte en de woningbouw in Nederland.

Is er volgens Tommel, zoals de geruchten willen, inderdaad geen sprake meer van een oplopende woningbehoefte en dito woningtekort, of ziet de toekomst er toch anders uit?

Reden voor het NIROV om voor gisterenavond een bijeenkomst in Utrecht te beleggen, waar de bewindsman zelve het een en ander zou komen toelichten, waarna meer en minder prominenten in de volkshuisvesting een eerste reactie zouden geven.

Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Ook na een tweede bespreking is het kabinet er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de inhoud van de brief. Men worstelt volgens een woordvoerder van VROM met “de samenhang tussen allerlei dingen”. En dus moest het NIROV de bijeenkomst afblazen. Een nieuwe datum is nog niet geprikt.

Reageer op dit artikel