nieuws

Studentenwoningen op Kop van Zuid

bouwbreed

B en W van Rotterdam zijn voor de realisatie van studentenwoningen op de Kop van Zuid. Voor de bouw van 166 sociale huurwoningen voor jongeren krijgt de Stichting Studentenhuisvesting Rotterdam (SSHR) een perceel grond van 3200 m2 op de Wilhelminapier. Het betreft een erfpachtovereenkomst met SSHR, waarin ook 42 parkeerplaatsen zijn vastgelegd.

Op een later tijdstip zal SSHR nog eens 125 wooneenheden gaan realiseren op de pier. Hiervoor moet eerst nog de grond van de firma Nijs worden verworven. Dit po moet bouwkundig zo in elkaar worden gezet, dat een omzetting naar drie woningen per laag mogelijk is. Het huidige ontwerp gaat uit van negen woningen per laag.

Reageer op dit artikel