nieuws

Stichting Woningborg betaalt herstel Woningen in Venlo kampen met verzakkende vloeren

bouwbreed Premium

Moeiteloos duwen twee mannen van Koot Aannemingsbedrijven Breda de gibowand in de woning omver. Door het verzakken van de vloeren zijn zo’n beetje alle muren in de woning los komen te staan. En niet alleen in deze woning. Van een po van 21 zogenoemde bungalowwoningen in Venlo zakken de vloeren van al 12 woningen weg in de moeras-achtige grond. Een forse bouwfout die Stichting Woningborg in het kader van de GIW-garantie laat herstellen. Kosten per woning circa – 150.000.

Volgende week maandag is er een bescheiden feestje in de G. de Vlamingsstraat in de Venlose wijk Groeneveld. Dan zou namelijk de laatste woning door het Bredase aannemingsbedrijf Koot worden opgeleverd en zouden de eigenaren uit handen van Woningborg-directeur Neijmeijer een certificaat van herstel ontvangen. De feestelijkheden gaan door, maar het verblijf van de mensen van Koot in de straat is voor (nog) onbepaalde tijd verlengd. Er zijn wederom twee woning aan de lijst toegevoegd die op rigoureuze wijze moet worden aangepakt.

“Tot het casco breken we alles uit de woningen”, vertelt uitvoerder Jan Franken. De tussenmuren, keuken, badkamer tot aan de trap aan toe worden verwijderd. Met pneumatische hamerboren wordt vervolgens de boosdoener van alle ellende, de vloer, uit de woning gehaald.

Immers, bij de bouw zo’n vijf jaar geleden is, door het inmiddels failliete bouwbedrijf Van der Plas uit Rosmalen, een naar nu is gebleken fatale fout gemaakt. In plaats van een zelfdragende vloer is de basis van de woning op de afgegraven grond gestort. Weliswaar is de fundering wel geheid maar de vloer rust aan de randen ‘slechts’ op deze fundering. “Op zich niet erg”, zegt uitvoerder Franken, “deze werkwijze wordt wel vaker toegepast”.

Veenlaag

Echter, wat over het hoofd is gezien en wat ook niet voldoende uit de bodemonderzoeken is gebleken, is dat er in de grond een veenlaag zit. Deze laag heeft als nare bijkomstigheid dat het in- klinkt en daardoor als een soort moerasgrond gaat zakken.

De gevolgen die dit voor de woningen heeft werden vorig jaar door de bewoners ontdekt. “Eigenlijk”, zo vertelt mevrouw Fennema, wier woning begin zomer als eerste is verbeterd, “waren er direct na de oplevering al wat rare dingen. De deur klemde bijvoorbeeld. Maar dan denk je eerst nog: het is nieuwigheid.”

Fennema vervolgt: “Maar ik sprak toen eens een buurman van hierachter die last van scheurvorming in de muren had. Hij was echter tweede eigenaar en door een fout was het GIW-garantiecertificaat nooit op zijn naam overgeschreven en daardoor verlopen. Hij had zelf een aannemer in de arm genomen en voor veel geld is daar toen verspijkerd. Op een keer werd ik door hem geroepen om te kijken. Z’n vloer was eruit gehaald en de boel was drijf- en drijfnat. Het leek Scheveningen wel. Kort daarop begon bij mij de ellende ook.”

Knal

Mevrouw Fennema herinnert zich de keer dat ze een harde knal hoorde. “Ik schrok en dacht eerst aan het verkeerd aanbrengen van de vensterbanken door mijn schoonzoon. Met de bril op de neus ben ik in de hoeken gaan kijken en zag dat er tegels gesprongen waren.”

Fennema klom vervolgens in de pen en schreef het GIW aan dat het probleem doorspeelde naar Woningborg als de garantieverlenende instantie. E. van Hunen van Woningborg: “Toen is het eigenlijk in een stroomversnelling geraakt. Uit grondonderzoek bleek dat de vloeren aan het wegzakken waren. Met alle gevolgen van dien omdat er in de vloeren ook de leidingen voor de nutsvoorzieningen zijn verwerkt.”

Slopen

Slopen en opnieuw opbouwen bleek de enige remedie. Fennema: “Voor ons natuurlijk een enorme schok omdat herstel zo’n zes tot zeven weken zou gaan duren en je niet in de woning kon blijven wonen.” Het huisraad werd in verwarmde containers voor de deur opgeslagen en de bewoners moesten naar noodadressen.

Diverse vloeren bleken al te zijn afgebroken, waardoor de muren zo’n beetje los zijn komen te staan. “Maar ook leidingen waren aan het breken.”

Garantie

Jan Franken opent een deur van de woning die al leeg staat. De zakkende vloer is met het blote oog duidelijk waarneembaar. Wanneer Van Hunen en Franken een waterpas op de grond leggen is het resultaat stuitend. De vloer zakt zo’n slordige dertien centimeter. Moeiteloos duwen de mannen van Koot de gibowand tegen de vlakte. Als straks de woning kaal is gaat de vloer eruit. “Dan komt er een heistelling naar binnen en heien we zeven tot negen palen de grond in, als steun voor de nieuwe vloer. Vervolgens bouwen we alles in de oude staat terug”. Na zo’n zeven weken ke de bewoners weer terug. Fennema: “We zijn zeer tevreden over de wijze waarop het allemaal is gebeurd.” En tegen Franken zegt ze: “we zullen jullie straks nog missen.”

Dat straks kan wellicht nog wel even duren. Immers, onlangs werden nog eens twee woningen aan de lijst van de al zeven voltooide woningen gevoegd. “Er bestaat natuurlijk een kans dat de overige woningen er ook last van krijgen. Dan pakken we die op dezelfde manier aan”, aldus Van Hunen, namens Woningborg.

Het lijkt een reclamespot maar de eigenaren moeten dan wel in het bezit van een GIW-garantiecertificaat zijn. Drie huiseigenaren van de twaalf woningen met ernstige klachten zijn niet in het bezit van zo’n certificaat. Zij kochten de woning in 1990 toen Woningborg het garantiecertificaat al had ingetrokken. “De bouwer zat in financiele problemen en dan trekken we de garantie in”, zo licht Van Hunen toe. Bouwer Van der Plas is dan ook niet lang daarna failliet gegaan. Hoewel de kopers door de notaris over het intrekken van de garantie nog zijn ingelicht hebben zij de woning toch gekocht. “Het is voor hen heel vervelend want ze komen voor een enorme kostenpost te staan”, weet Van Hunen.

Procedure

De gedupeerden willen verder niet in de publiciteit. De drie hebben nog een procedure tegen de gemeente Venlo lopen. Daarin eisen ze genoegdoening van de gemeente omdat ze van mening zijn dat Venlo de bouw beter had moeten controleren en op z’n minst beter bodemonderzoek had moeten laten verrichten.

Woningborg zelf wijst verder iedere schuld van de hand. Als garantieverlenende instantie worden op het hoofdkantoor in Gouda alle bouwplannen doorgerekend en nagekeken. De vraag lijkt dan ook gerechtvaardigd of het probleem niet had ke worden voorkomen. Van Hunen: “Op basis van het bodemonderzoek niet. Daarbij komt dat de toepassing van een dergelijke vloer hier veelvuldig voorkomt. Er was geen reden om het bouwplan af te wijzen. Het intrekken van de garantie op de toen nog niet verkochte woningen had alleen een financiele reden. Anders niet.”

Vervelend

Fennema: “Het is vervelend voor de mensen. Ze zien wat er bij ons allemaal gebeurt. Ik denk wel eens: als nu iedereen z’n steentje bijdraagt, financieel dan. Dus de gemeente, de poontwikkelaar Stienstra, Woningborg, dan ke ze misschien worden geholpen.”

Van Hunen houdt zich wijselijk op de vlakte. Het feestje gaat aanstaande maandag door. De mannen van Aannemingsbedrijf Koot zijn nog wel een paar weekjes in de wijk te vinden. En de drie gedupeerden kijken vooralsnog toe. Van een afstandje.

Reageer op dit artikel