nieuws

Steeds meer werk in concurrentie aanbesteed Voor miljard gulden meer aan werk op gww-markt

bouwbreed Premium

Er is in de eerste negen maanden van dit jaar in de grond- en wegenmarkt voor bijna een miljard gulden meer aan werk aanbesteed dan in de overeenkomstige periode van 1994. Vooral de dijkversterkingen en de bitumineuze verhardingen hadden daar een groot aandeel in. Steeds meer werk wordt bovendien in concurrentie aanbesteed. Dat blijkt uit gegevens van de Wegenbouw Aannemerscombinatie (WAC) in Zeist, het mededingingsbureau in deze branche.

Het totale bedrag aan aanbestedingen beliep f. 3726,8 miljoen, een stijging van 34 % ten opzichte van vorig jaar na drie kwartalen De gezamenlijke overheden besteedden in de beschouwde periode voor f. 2782,4 miljoen. Een bedrag van f. 1548,9 miljoen daarvan aan werk kwam door opdrachten, verstrekt door gemeenten. Daarmee nemen zij 56 % van het totale door de overheid aanbestede bedrag voor hun rekening.

De WAC wijst hierbij op de structurele wijziging in aanbestedingsgedrag van gemeentelijke opdrachtgevers bij werken met een aanneemsom hoger dan f. 1 miljoen. Dat soort werken zijn dit jaar beduidend vaker openbaar en minder vaak onderhands of enkelvoudig aanbesteed dan voorheen gebruikelijk was.

Openbare besteding

De vraagtechniek verschuift in het algemeen toch naar aanbesteden in concurrentie. Van alle grond- en wegenwerken werd in de eerste negen maanden 41 % in concurrentie aanbesteed. In werken betekent het een stijging met 10 %, het in concurrentie aanbestede bedrag steeg met 46 % tot f. 2861,2 miljoen.

Van alle aanbestedingsvormen spant de openbare verreweg de kroon. Met een aanbesteed bedrag van f. 1486,2 miljoen (40 % van de totale aanneemsom) is de openbare besteding qua bedrag de belangrijkste vraagtechniek voor de grond- en wegenbouw geworden.

De rijksopdrachtgevers besteedden in de beschouwde periode bijna een derde van al hun werken openbaar aan, de provinciale opdrachtgevers 19 %, terwijl de gemeenten met 615 werken 11 % openbaar hebben aanbesteed.

Grondwerk

Vooral bij het grondwerk was er sprake van een explosieve groei van het openbaar aanbestede bedrag. Niet zo verwonderlijk als wordt bedacht dat hiertoe de versterking van de rivierdijken wordt gerekend.

Het aantal werken in deze deelsector bleef 4 % achter bij die in 1994, maar het ermee gemoeide bedrag steeg met f. 313 miljoen tot f. 730,6 miljoen. Dit soort werken is vooral veel in het Oosten aanbesteed, de regio waar de meeste grote rivierdijken moeten worden versterkt.

Samen met de bitumineuze werken nemen de grondwerken driekwart van de stijging van de totale aanneemsom van grond- en wegenwerken voor hun rekening. Het aantal bitumineuze verhardingswerken bedroeg 4454 (+14 %). Het hiermee gemoeide bedrag steeg met 44 % tot in totaal f. 1367,4 miljoen. Vooral in het westen en het zuiden van het land is voor hogere bedragen aan bitumineuze werken aanbesteed.

Regionaal

In alle regio’s van het land was er sprake van een toename van het aanbestede bedrag. Het Oosten van ons land springt er met een stijging van f. 324,6 miljoen, waar onder veel dijkversterkingen, duidelijk uit. In het Zuiden waren vooral gemeenten actief. Zij brachten bijna f. 90 miljoen meer aan werken op de markt, een toename met 28 %.

In het Westen was vooral Rijkswaterstaat actief. Zij bracht in deze regio f. 116,9 miljoen aan werk op de markt, voornamelijk bitumineuze werken, wat in vergelijking met vorig jaar een stijging met 122 % betekent.

Reageer op dit artikel