nieuws

Saoedische overheid besteedt minder werk aan

bouwbreed

De internationale aannemers gaan betere tijden tegemoet in Saoedi-Arabie. Het zijn vooral opdrachten uit de particuliere sector die de gang van zaken verbeteren. Het gaat hierbij veelal om werken die soms al jarenlang op uitvoering wachten. De overheid besteedt vooralsnog weinig nieuwe poen aan.

De nadruk ligt hier vooral op renovatie en onderhoud van bouwwerken die eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werden gerealiseerd.

De Saoedische openbare sector bezuinigde in 1994 20% op de bouwuitgaven en 6% in 1995. Dit terughoudende beleid ondermijnde ook het vertrouwen in de toekomst van de particuliere sector. De ministeries en de openbare instellingen zoeken in toenemende mate particuliere middelen voor de financiering van komende publieke infrastructurele werken.

Zo bestudeert het ministerie van onderwijs de mogelijkheid nieuwe schoolgebouwen door plaatselijke aannemers te laten uitvoeren in plaats van de werken in eigen beheer te realiseren. Ook anderszins neemt de particuliere sector poen over die aanvankelijk onder de verantwoording van de staat vielen. Te denken valt hier aan de bouw van ziekenhuizen, fabrieken en voorzieningen voor de petrochemie. Niet iedereen in de aannemerij verwacht verbeteringen door de verschuiving van de aandacht naar de particuliere sector. De snelheid van betalen laat daar naar verluidt soms nogal te wensen over.

Recreatie

In het westen van het land doet zich momenteel een dusdanige stijging voor in de bouw van vastgoed dat er sprake is van een kopersmarkt. In deze regio doet zich evenwel ook een sterke toename van de bevolking voor zodat het huidige overschot over niet al te lange tijd verdwenen zal zijn. De bouw in het westen houdt vooral verband met het toerisme en de bedevaart. Steeds meer Saoedies brengen de vakantie door in eigen land en trekken dan vooral naar de westkust. Dit gebied wint ook in andere Golfstaten aan belangstelling. De bouw van recreatieve voorzieningen komt niet uitsluitend voort uit de vraag van de toeristische sector. De overheid wil daarmee ook voldoende afleiding geven aan de groeiende groep jongeren en daarmee ’s lands (politieke) stabiliteit waarborgen.

Op zo’n 60 kilometer van Jeddah ontstaat aan de kust het recreatieoord Durrat Alarus met een contractwaarde van om en nabij f. 650 miljoen. Het po voorziet onder meer in de bouw van een hotel met vijf sterren, een golfbaan, een drafcentrum en verschillende themaparken. Het plan levert verder 225 stadsvilla’s op. Het plangebied beslaat ruim 2,2 miljoen m2 . De oplevering van de eerste fase volgt in 1996; de laatste vindt in 1998 plaats. De plaatselijke aannemer Dallah Albaraka treedt op als hoofdaannemer voor het werk.

Het bedrijf bereidt tevens de bouw voor van zes hotels met elk vier sterren in Makkah en twee hotels volgens dezelfde categorie in Medina. Deze hotels moeten onderdak bieden aan de nog steeds groeiende stroom pelgrims. Hun jaarlijkse aantal beloopt zo’n vijftien miljoen.

Hooggerechtshof

De openbare bouwactiviteit in de hoofdstad Riaad neemt door de teruglopende overheidsuitgaven gestaag af. Vooralsnog besteedt alleen het ministerie van justitie een po aan. Het gaat hierbij om de bouw van een hooggerechtshof. De particuliere sector vult echter steeds meer het gat op dat de overheidsbezuinigingen lieten ontstaan. Een voorbeeld daarvan biedt het combinatiecomplex Al-Faisaliah in het district Olaya. Het po voorziet in de bouw van een hotel, kantoren, winkels en woningen. Het plangebied beslaat zo’n 120.000 m2. Als opdrachtgever treedt de Koning Faisal Stichting op. Deze stelt binnenkort een voorkeurslijst op met acht aannemers die elk een offerte ke indienen voor een deel van de werken.

In Riaad wil de Arriyadh Development Company in het district Dirra een combinatiepo met kantoren, winkels en woningen bouwen ter waarde van zo’n f. 125 miljoen. Het plangebied beslaat ongeveer 80.000 m2 en biedt plaats aan onder meer 800 winkels en 110 woningen.

Reageer op dit artikel