nieuws

Rol overheid ter discussie in Middelburg

bouwbreed Premium

‘De rol van de overheid’. Dat is het thema van een discussie over architectuur die op zaterdag 11 november in de Burgerzaal van het stadhuis van Middelburg wordt gehouden en waaraan tal van prominenten uit de Nederlandse architectuurwereld en politiek zullen deelnemen.

De discussie behandelt de vraag welke rol de overheid zou moeten of ke spelen in de ontwikkeling van de stad. De wederopbouwplannen na de Tweede Wereldoorlog zijn voor een belangrijk deel het resultaat van sterke overheidsbemoeienis. Architectuurhistoricus Koos Bosma, auteur van het boek ‘Architectuur en Stedebouw in Oorlogstijd: de wederopbouw van Middelburg’ zal dat, voorafgaand aan de discussie, toelichten.

Deelnemers aan de discussie zijn: Alma Ploeger van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur, Rob Docter van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Carel Weeber van de Bond van Nederlandse Architecten, wethouder Herman Meijer van de gemeente Rotterdam, zijn collega Joan van Dijk van de gemeente Middelburg, Tweede Kamerlid Marten Beinema en de Zeeuwse Gedeputeerde Gert de Kok. Directeur Bert van Meggelen van de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam is aangesteld als discussieleider.

Reageer op dit artikel