nieuws

Rijkswaterstaat laat baggerspecie bakken

bouwbreed Premium

Heijmans uit Rosmalen heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor een proef inzake de thermische immobilisatie van vervuilde baggerspecie. Het slib komt uit een kribvak uit de Nieuwe Merwede. De proef duurt tot juni 1996 en valt onder de verantwoording van Heijmans Milieutechniek. De uitvoering ervan gebeurt in samenwerking met Gemco Engineers en Techno Invent.

De vervuilde baggerspecie wordt na een voorbehandeling bij een temperatuur van 1400 tot 1500 graden Censius gesmolten en daarna gecontroleerd afgekoeld tot een hoogwaardig basaltachtig bouwmateriaal. De methode verwijdert alle organische verontreinigingen. De zware metalen worden voor een groot deel in geconcentreerde vorm afgeleid en ke opnieuw worden gebruikt in de metallurgische industrie.

Zware metalen die achterblijven worden niet uitgeloogd. Het aldus gevormde materiaal kan bijvoorbeeld grind en/of steenslag vervangen in asfaltbeton en cementbeton of als zetsteen dienen voor dijkbekledingen. De laatste toepassing kent momenteel een jaarlijkse behoefte van zo’n 100.000 ton. Het po maakt deel uit van de tweede proefsanering volgens het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems. De opzet moet meer inzicht geven in de technische, milieuhygienische en financieel-economische haalbaarheid van deze vorm van thermisch immobiliseren. Het po legt tevens de grondslag voor de mogelijke realisatie van een grootschalige installatie door de uitvoerende bedrijven.

Reageer op dit artikel