nieuws

Resultaat OG-fonds Pays Bas neemt toe

bouwbreed Premium

De vastgoedmaatschappij Pays Bas Property Fund (PPF) heeft in de eerste helft van dit jaar een direct beleggingsresultaat (opbrengst uit huren) behaald van f. 3,9 miljoen. In dezelfde periode van 1994 was dit f. 1,1 miljoen. De directie denkt dat het nettoresultaat in de buurt van f. 10 miljoen komt te liggen. In 1994 werd ruim f. 40 miljoen verloren.

De maatschappij (de vroegere West Invest Fortress) heeft een grondige financiele herstructurering achter de rug. Met steun van de Zweedse groot-aandeelhouder Kungsleden, die nu 75 procent van het kapitaal bezit, en via een claimemissie is het eigen vermogen van het fonds gestegen van f. 14 miljoen tot f. 212 miljoen.

Door de inbreng van de vastgoedportefeuille van Kungsleden Holland steeg het totaal in vastgoed belegde vermogen van f. 299 miljoen tot f. 441 miljoen. Het streven is via acquisities uit te groeien naar een onroerend-goedportefeuille van circa een miljard gulden.

Reageer op dit artikel