nieuws

Renovatie provinciehuis N-Brabant vergt f. 60 miljoen

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw fors investeren in de eigen huisvesting in Den Bosch. Na het realiseren van een grote uitbreiding, zal nu het 25 jaar oude provinciehuis (laagbouw met toren) ingrijpend worden gerenoveerd. Dat vergt een bedrag van f. 60 miljoen. Het werk wordt uitgevoerd in de periode 1997-1999.

De ingreep aan het provinciehuis is volgens gedeputeerde staten hard nodig. De installaties in het gebouw zijn afgeschreven en moeten deels worden vervangen. En ook bouwkundige onderdelen, inrichting en stofferingen vergen aanpassingen c.q. vervangingen. Een grondig onderzoek heeft dat alles uitgewezen.

In de studie is met name ook rekening gehouden met nieuwe wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit, de Arbowet, Brandveiligheidsbesluit etc.).

Het plan van aanpak voorziet in een andere, meer flexibele indeling van het gebouw. De vervoerscapaciteit van de liften in het hoogbouwgedeelte zal worden verhoogd en de liftcabines zullen worden gemoderniseerd. Ook wordt de lift bij de statenzaal aangepast voor gebruik door minder validen.

Binnenklimaat

Een belangrijk planonderdeel is het verbeteren van het binnenklimaat. Dat geeft al jaren klachten van de werknemers: te droge lucht, benauwd, soms te warm en soms te koud en ontbreken van een flexibele elektrotechnische infrastructuur.

Om die knelpunten te verhelpen moeten aanpassingen plaatsvinden aan zowel de gevel als de klimaatinstallaties. Als optimale oplossing wordt voorgesteld “alle bestaande schuiframen, inclusief het isolatieglas, te vervangen en te kiezen voor een gevelomkasting met geintegreerd stralingspaneel ten behoeve van verwarming, wandgoot voor elektra-infrastructuur en inblaas via inblaaskast in gevelomkasting (vergelijkbaar met nieuwbouw). Tevens moeten alle verlichtingsarmaturen worden vervangen.”

Gedurende de renovatieperiode moeten minimaal vier etages vrijgemaakt worden voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dit impliceert dat veel werknemers elders tijdelijk gehuisvest moeten worden. Voor 60 tot 80 mensen moet echter elders een oplossing worden gevonden. Maar op dit moment is in de directe omgeving geen kantoorruimte beschikbaar.

Tijdelijke huisvesting

Huren van ruimten in Den Bosch is zowel uit financieel als organisatorisch oogpunt niet wenselijk. Vandaar het voorstel van GS om aan de nieuwbouw bij het provinciehuis tijdelijke huisvesting te regelen. Dat kost f. 1,7 miljoen. Dat geld komt uit het regulier beschikbare investeringsvolume.

Eind dit jaar willen GS een begin laten maken met de bouwvoorbereiding, waarin het programma van eisen wordt uitgewerkt tot bestekstukken. Medio 1996 vindt de voorbereiding tot Europese aanbesteding plaats. Eind dat jaar zal met de renovatie dan daadwerkelijk begonnen moeten zijn.

Begin dit jaar werden de kosten van de renovatie geraamd op f. 53,8 miljoen (taakstellend). Maar inmiddels is de raming opgetrokken tot ruim f. 58,5 miljoen. Die stijging is toe te schrijven aan de kosten met betrekking tot de oplossing van de problemen rond het binnenklimaat.

Provinciale staten moeten zich overigens nog uitspreken over het voorstel van GS.

Reageer op dit artikel