nieuws

Rechter beslist over komst betoncentrale De Hurk

bouwbreed Premium

Drie jaar na aanvang van de procedures lijkt er voor Dekker BV uit Tiel duidelijkheid te ontstaan over de vraag of deze zich definitief met een betoncentrale kan vestigen op het bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. Bij de Raad van State in Den Haag werd deze week namelijk voor de zoveelste maal een rechtszaak afgehandeld, die betrekking heeft op deze kwestie.

Behandelend rechter van de Raad van State, E. Berg, zei ernaar te streven nog deze week een oordeel te vellen en dan blijkt of Dekker kan beschikken over de milieuvergunning, die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor de betoncentrale hebben afgegeven.

De kwestie is bij de Raad van State aangekaart door Philips Hearing Instruments, net als de toekomstige betoncentrale aan de Huiskensweg gevestigd. Philips wordt gesteund door Ondernemers Contact De Hurk.

De hoorinstrumentenmaker liep in het verleden ook al naar de Raad van State toen Dekker voor het eerst een milieuvergunning werd verleend. Gevolg was dat de milieuvergunning in de procedure bij de Raad van State werd goedgekeurd op een punt na: het voorschrift dat betrekking had op de te duchten trillingshinder, dat moest over.

Trillingsvoorschriften

Gedeputeerde staten hebben daarop nieuwe trillingsvoorschriften opgesteld. Ook is er bepaald hoe die te voorkomen zijn, bijvoorbeeld door het terrein van de betoncentrale goed te egaliseren.

Deze week vroeg Philips schorsing van de vernieuwde trillingsvoorschriften. Ze zouden nog onvoldoende streng zijn om overlast te voorkomen. Philips vreest ondermeer dat langs denderende vrachtauto’s metingen aan hoortoestellen verstoren.

Spoedig blijkt of de rechter vindt dat de voorschriften geschorst moeten worden, zodat Dekker weer niet door kan. Overigens lopen er vanwege de bouwplannen van Dekker ook bouwvergunningsprocedures. Het is dus niet zo dat Dekker direct kan gaan bouwen als rechter Berg met een voor hem gunstige uitspraak komt.

Reageer op dit artikel