nieuws

PvdA ziet niets in verdere versoepeling arboregels

bouwbreed

De PvdA voelt er niets voor de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden vooral bij werkgevers en werknemers te leggen. Volgens PvdA-kamerlid Vreeman moet de overheid zich nadrukkelijk blijven bezighouden met regelgeving en controle op dit gebied.

Vreeman zei dat woensdag tijdens een overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken. Dat ging over een rapport van een ambtelijke werkgroep, waarin wordt bepleit op op termijn de zorg voor goede arbeidsomstandigheden te verschuiven naar de werkvloer. De overheid zou zich moeten beperken tot het opstellen van normen voor ernstige risico’s en het toezicht.

Het kabinet neemt de aanbevelingen van de werkgroep in grote lijnen over. Het wil er advies over vragen aan de Sociaal-Economische Raad, waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd.

Vreeman meent dat niemand gebaat is bij minder regels voor arbeidsomstandigheden. Die regels zorgen er volgens hem juist voor dat er minder ongelukken gebeuren in bedrijven. De PvdA’er denkt dat op sommige punten zelfs een aanscherping van de regelgeving nodig is. Ook vindt hij dat werknemers meer zeggenschap moeten krijgen over hun arbeidsomstandigheden.

Vreeman kreeg bijval van GroenLinks en de SP. “Je gaat toch ook niet de maximumsnelheid afschaffen en vervolgens op elk kruispunt onderhandelen over hoe hard je mag rijden”, zo onderbouwde SP-kamerlid Marijnissen zijn pleidooi voor handhaving van de regelgeving. Ook D66 vindt dat er een goed evenwicht dient te zijn tussen deregulering en bescherming van de werknemer.

VVD en CDA denken wel dat er gesnoeid kan worden in de huidige regels. Volgens de VVD moeten werknemers maar naar de rechter stappen als ze klachten hebben over hun arbeidsomstandigheden.

Linschoten betoogde dat deregulering geen doel op zichzelf is. Volgens hem is de huidige praktijk juist “buitengewoon imperfect” en kan met minder regels een grotere doelmatigheid worden bereikt. Bovendien verlost dat bedrijven van veel administratieve romslomp.

Reageer op dit artikel