nieuws

PvdA wil extra bescherming van stukadoors tegen stof

bouwbreed

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer wil extra wettelijke maatregelen om stukadoors, terrazzowerkers en werknemers in de afbouwsector te beschermen tegen inademing van schadelijk stof, dat vrijkomt bij het werken met minerale grondstoffen. Dit blijkt uit schriftelijke vragen aan staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister De Boer (VROM) .

Aanleiding daartoe is een artikel in Cobouw van 24 oktober dit jaar over een door de stichting Arbouw uitgegeven brochure, waarin melding wordt gemaakt van – vaak forse – overschrijding van wettelijke grenswaarden voor inhaleerbaar stof, respirabel stof en kwarts.

In de betreffende bedrijfstak komt op grote schaal stof vrij, dat bij inademing en huidcontact ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaakt. Stof blijkt voor de werknemers veel schadelijker dan verondersteld. Als dan ook nog wettelijke grenswaarden frequent en in hoge mate worden overschreden, kan dat zeer ernstige gevolgen hebben. Geldt voor inhaleerbaar stof een grenswaarde van 10 milligram per kubieke meter lucht, Arbouw heeft al gehaltes gemeten van 6000 milligram per kubieke meter.

Extra maatregelen

De PvdA wil weten of Linschoten en De Boer de stelling beamen dat het ziekteverzuim in de betrokken branches ongunstig beinvloed wordt door het werken met minerale grondstoffen. Als ze dat doen dan moeten ze volgens de PvdA voor deze groep werknemers extra beschermende maatregelen treffen.

De socialistische fractie vraagt ook of de reductie van de stofuitstoot, zoals gepland in een in 1994 afgesloten convenant, nog wel voldoende is om de gezondheid van de werknemers in de diverse branches te beschermen.

De PvdA vindt dat het tot de taak van de bewindslieden behoort om voorlichting te geven over en verder onderzoek te doen naar deze materie. Ook vraagt de partij of er registratie plaatsvindt van de in het Cobouw-artikel genoemde ziekten in relatie tot de betreffende beroepsgroepen.

Het gaat dan om onder meer aantasting van longen (kanker, tuberculose,) eczeem en beschadiging van neustussenschotten.

Reageer op dit artikel