nieuws

Politiek geneuzel…

bouwbreed Premium

De regeringsfracties van VVD, PvdA, en D66 kregen gisteren een opmerkelijk briefje van de Limburgse districtsbestuurder H.J.P. Okkersen van de Bouw- en Houtbond FNV.

Okkersen vindt dat de coalitie zich niet zo druk moet maken over een eventueel parlementair onderzoek naar de financiele teloorgang van Woningbeheer Limburg, maar zich beter druk kan maken over de werknemers van de omstreden corporaties. En hij brengt die boodschap niet bepaald in parlementaire bewoordingen over aan de dames en heren Kamerleden.

“Wij ke ons niet aan de indruk onttrekken”, aldus Okkersen, “dat uw woordvoerder uit zijn op politieke slachtoffers, terwijl de werkelijke slachtoffers de werknemers van WBL dreigen te worden. Het zou beter zijn als uw woordvoerders hun tijd en energie zouden steken in een adequate oplossing voor het voortbestaan van de werkgelegenheid van deze werknemers maar daar heb ik nog niemand over gehoord.”

Om te vervolgen: “Jullie maken je zogenaamd druk over de werkgelegenheid, maar daar waar kansen liggen laten jullie ze liggen en maken jullie je druk over politiek geneuzel.”

Okkersen besluit zijn epistel met de opmerking dat de Kamer zich vorige week erg druk heeft gemaakt over de afvloeiingsregeling die minister Sorgdrager van Justitie heeft getroffen met de heer Van Randwijck. “Wij gaan er vanuit dat de werknemers (van WBL) net zo genereus zullen worden behandeld.”

Het ‘politiek geneuzel’ over WBL bereikt vandaag een voorlopig hoogtepunt. De Kamercommissies voor VROM en de Rijksuitgaven horen eerst staatssecretaris Tommel over de affaire en besluiten daarna of er een parlementair onderzoek komt. Dan zal blijken of ‘hullie’ de boodschap van Okkersen ter harte hebben genomen.

Reageer op dit artikel