nieuws

Plan van aanpak moet Grondbedrijf Capelle uit noodsituatie halen

bouwbreed

Een plan van aanpak moet het in problemen verkerende Grondbedrijf van de gemeente Capelle aan den IJssel van de ondergang redden. Door mismanagement en foute marktinschattingen stevent het gemeentelijke onderdeel bij ongewijzigd beleid af op een tekort van f. 111 miljoen. De gemeenteraad heeft besloten om op 13 november een definitief oordeel te vellen.

Als aanvulling op het rapport van het college eist de raad het aantrekken van een interim-manager die de start van het nieuwe Grondbedrijf voor een periode van 6 tot 12 maanden moet begeleiden. Ontwikkelingsbedrijf Capelle (OBC) is de naam van die nieuwe organisatie die wordt versterkt met delen van de afdelingen Stedebouw en Verkeer en Volkshuisvesting. De exploitatie-opzetten en de poadministratie worden uit OBC gehaald.

De betrokken wethouder Doodkorte zal trachten het tekort te reduceren door toch woningbouw te gaan realiseren op Rivium Noord. “Een doorrekening daarvan vindt plaats. Langs de rijksweg (A16) komt een zone voor kantoren.” In het plan ter redding van het Grondbedrijf en dus ook de gemeente wordt verder gerept over vermindering van kosten van de infrastructuur. Zo wordt een aantal kunstwerken in de ijskast geplaatst die de bereikbaarheid van de wijken ’s Gravenland en Rivium hadden moeten verbeteren. Daarnaast moet de grondexploitatie aanzienlijk worden verbeterd.

Reageer op dit artikel