nieuws

Passieve zonne-energie goed voor 14 % van verwarming

bouwbreed

Climatic Design Consult heeft in opdracht van Novem een rekenmodel ontwikkeld om het benutten van passieve zonne-energie te analyseren voor de gehele Nederlandse woningvoorraad. Uit berekeningen hiermee blijkt, dat passieve zonne-energie in 1993 een bijdrage van 43 PJ (Peta Joules) aan ruimteverwarming heeft opgeleverd, wat overeenkomt met 14% van de totale warmtebehoefte.

Hierbij is uitgegaan van een stookseizoen gedurende de maanden januari tot en met mei en september tot en met december. In die periode is totaal 62 PJ aan zonnewarmte via de ramen van woningen binnengekomen, waarvan bijna 70% is benut. Het model is ook gebruikt om de bijdrage van passieve zonne-energie in de toekomst te berekenen. Hierbij hebben de onderzoekers naar twee situaties gekeken. De bijdrage van passieve zonne-energie bij een neutraal beleid en de bijdrage bij een actief beleid.

Een neutraal beleid betekent dat bij nieuwbouw geen gerichte maatregelen worden genomen om passieve zonne-energie optimaal te benutten, terwijl dit bij actief beleid wel gebeurt. Het gaat daarbij onder meer om zongericht verkavelen en ontwerpen, het vergroten van de raamoppervlakte aan de zuidzijde van woningen bij toepassing van HR-glas en het aanbrengen van serres en atria.

Actief beleid

Bij neutraal beleid neemt het aandeel van passieve zonne-energie toe van 14% in 1993 tot 15% in 2010 en 19% in 2050. Wordt er een actief beleid gevoerd, dan kan het aandeel groeien naar 17% in 2010 en 28% in 2050.

Het rapport ‘Bijdrage van passieve zonne-energie in de warmtebalans van de Nederlandse woningvoorraad’ is te bestellen bij Climatic Design Consult te Nijmegen, tel. 024 378 06 30.

Reageer op dit artikel