nieuws

Paniekvoetbal

bouwbreed Premium

Een raadsel. Dat mag de nieuwe prognose voor het toekomstige woningbouwprogramma van staatssecretaris Tommel worden genoemd, die hij maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Nog niet eens drie jaar geleden werd bijna moord en brand geschreeuwd over het toenemende aantal woningzoekenden. De Nationale Woningraad haalde zelfs in de donkere dagen na kerst het beladen woord ‘woningnood’ weer van stal, om toenmalig bewindsman Heerma ertoe te bewegen nog meer woningen te laten bouwen dan de meer dan 100.000 die hij al had voorzien.

Zelfs de bouwopgave, zoals voorzien in de Vinex-contracten schoot tekort. Er moest naarstig worden gezocht naar nieuwe locaties; in het Regeerakkoord werd opgenomen dat er voor het jaar 2000 24.000 woningen extra dienden te worden gebouwd.

Paniekvoetbal, zo blijkt nu. Ten minste… als we het nieuwe woningbehoefte-onderzoek en de vertaling daarvan in de nieuwe Trendbrief mogen geloven. Het bouwprogramma kan worden verlaagd met bijna 40.000 woningen, er is geen sprake meer van een woningtekort, laat staan woningnood, en de zoektocht naar aanvullende locaties kan wat Tommel betreft worden gestaakt.

Het is en blijft onverklaarbaar hoe in drie jaar tijd de situatie op de woningmarkt in zo korte tijd een zo dramatische omslag kan beleven. Voorziet het ministerie van VROM een afname van de bouwproduktie en speelt het daar nu alvast op in, of is het vorige onderzoek naar de woningbehoefte gewoon broddelwerk geweest? Als dat laatste het geval is, dan mag men hopen dat die onderzoekers inmiddels een andere baan hebben gevonden, of dat zij in ieder geval niets te maken hebben gehad met het onderzoek waar de nieuwe Trendbrief op is gebaseerd. Anders zitten we over drie jaar opnieuw in de problemen.

De vraag is nu wat de bouw en volkshuisvestend Nederland met deze nieuwe cijfers aan moet. Niets, zo kan het simpele antwoord luiden. Want aan woningbouw-prognoses, die in drie jaar tijd 180 graden draaien, moeten we maar niet al te veel waarde meer hechten. Dan wekt de markt heel wat meer vertrouwen.

Reageer op dit artikel