nieuws

Pakkingfabrikant maakt kans op Oost-Europaprijs

bouwbreed Premium

Vier ondernemingen zijn genomineerd voor de Oost-Europaprijs 1995 die op 8 december wordt uitgereikt. Het betreft hier onder meer DNI Holding, een wereldwijd gevestigd industrieel productiebedrijf, dat een Tsjechische producent van afdichtingen overnam. De onderscheiding gaat naar bedrijven die ‘creatief ondernemerschap in Oost-Europa’ beoefenen. De prijs moet andere ondernemers ertoe brengen soortgelijke activiteiten op te zetten. Naast de ‘zakelijke’ prijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt.

In aanmerking voor de Oost-Europaprijs komen bedrijven die in de bedoelde regio creatief ondernemerschap beoefenen en daarmee toegevoegde waarde scheppen. Te denken valt hier aan overdracht van kennis, nieuwe werkgelegenheid, exportbevordering en verbetering van de leefomgeving. De prijs ontstond in 1993 op initiatief van Anna Sandor van het Business Buro Oosteuropa die toendertijd het Exportplatform VROM adviseerde. Beide organisaties zitten in de jury van de prijs. Daarin nemen verder vertegenwoordigers van Senter, KPMG, ING, FMO en de NIB plaats. De onderscheiding wordt verder ondersteund door ABN AMRO, Heineken. De onderscheiding geldt tevens als graadmeter voor de zakelijke activiteiten in het oosten van Europa. Uit de inzendingen blijkt dat zeker het middelgrote bedrijf er zeer wel in slaagt poen van de grond te krijgen. Inventarisatie daarvan toont tevens aan dat nogal wat activiteiten in de voormalige Sovjet Unie plaats vinden. Dat gegeven maakt duidelijk dat de zaken zich niet uitsluitend concentreren op Tsjechie, Polen en Hongarije.

Asbest

Het industriele productiebedrijf DNI Holding ontving de nominatie voor de strategische overname van de Tsjechische producent Temac van afdichtingen. Het bedrijf introduceert daar momenteel technieken die anders dan voorheen geen gebruik meer maken van asbest. Het bedrijf stelt daarmee ook de eigen toekomst veilig. Grote afnemers van pakkingen voor bijvoorbeeld de petrochemie willen het aantal leveranciers zeer drastisch beperken. De overblijvende dienen dan alles te leveren wat de afnemer bestelt. Daarbij willen de afnemers steeds meer op Europese schaal werken. Die voorkeur leidde tot de overname van Temac. De tot dan toe gebruikelijke verwerking van asbest maakte een aanpassing van het productieproces noodzakelijk. Het ligt in de bedoeling nog hooguit twee jaar asbest toe te passen. Dat gebeurt dan in een gebonden vorm waardoor risico’s voor de gezondheid volgens deskundigen uit blijft.

Hoogwaardig

Temac houdt 385 mensen in dienst. Over het geheel genomen gaat het volgens DNI om hoogwaardig personeel dat het hele proces van het maken van de mal tot de vervaardiging van het eindproduct beheerst. Het bedrijf trad eerder op als enige toeleverancier van de Skoda-fabrieken. Die ressorteren nu onder Volkswagen; hetzelfde concern dat zich sinds kort wereldwijd laat bevoorraden door DNI. Onder meer dit voorbeeld toont volgens de organisatie achter de prijs aan dat in het oosten van Europa voldoende hoogwaardige kennis aanwezig is. Een duidelijke correctie van het beeld van een verloederde inefficiente samenleving dat oostelijk Europa doorgaans in het westen oproept.

Reageer op dit artikel