nieuws

Open sluizen hebben positief effect op natuur

bouwbreed

De Nederlandse delta kan veel waardevoller zijn als natuurgebied door de sluizen van de Haringvlietdam te beheren als een stormvloedkering. Het getij zou daardoor gedeeltelijk terugkeren, waardoor de natuur een oppepper krijgt.

Die boodschap had ir. W. van der Hoofd, beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op een symposium in Dordrecht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Haringvlietsluizen.

Volgens Van der Hoofd heeft Rijkswaterstaat voor de Deltawerken “met toestemming van de minister van Financien geld in het water gegooid”. Hij meent dat nu de Deltawerken zo goed als klaar zijn, “er met stoffer en blik achteraan gegaan moet worden om de ecologische scherven bijeen te vegen”.

De gevolgen van de Deltawerken zijn volgens Van der Hoofd “zonder enig overdrijven dramatisch groot: zout werd vervangen door zoet, de getijdewerking verviel of nam aanzienlijk af en het gebied werd ingedeeld in compartimenten die geen enkele ecologische relatie met elkaar hebben”.

Ir. J. Hoogland, hoofddirecteur water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zei in zijn lezing dat de bestuurlijke voorkeursvariant voor het toekomstig beheer van de Haringvlietsluizen neerkomt op een beperkte openzetting.

De sluizen zouden alleen worden opengezet als de rivieren Rijn en Maas voldoende water afvoeren. Een milieu-effectrapportage over de gevolgen van het openzetten van de sluizen is naar verwachting volgend jaar klaar.

Reageer op dit artikel