nieuws

Ontwerpers willen hsl als impuls in Groene Hart

bouwbreed Premium

De Hoge Snelheidslijn moet niet een sluip door kruip door worden die voor ergernis zorgt in de bestaande bebouwing, maar een trots kunstwerk dat de beleving van het Groene Hart verrijkt.

Deze visie op de hsl heeft een twintigtal stedebouwers en architecten ontwikkeld tijdens een tweedaags ontwerp-seminar dat het Nirov eind vorige week in Oegstgeest heeft belegd. Zij hebben tijdens het seminar vier sterk uiteenlopende varianten ontwikkeld met echter als gemeenschappelijke eigenschap dat de investering in de hsl vooral moet worden uitgebuit als een kans voor vernieuwing van de Randstad als metropool.

Zij verzetten zich tegen het gebruik van het bestaande spoornet voor deze verbinding tussen Europese metropolen. Want in die optie zijn de effecten alleen maar negatief, aldus de deelnemers aan het Nirov-seminar: sukkelend van het ene geluidscherm naar het andere tunneltje gaat alle tijdwinst verloren, en levert de hsl alleen maar veel hinder en nieuwe barrieres in de stedenring van de Randstad.

Kunstwerk op poten

Alleen een trace door het Groene Hart biedt een impuls voor de verdere ontwikkeling van de stedenring en van het Groene Hart. Nu zijn er nog weinig instrumenten en financien om de ruimtelijke ontwikkeling in het Groene Hart te sturen; het hsl-trace zou voor beide ke zorgen.

Ten oosten van Leiden zou de trein voor een belangrijk deel onder de grond moeten komen, aldus een van de varianten. Maar de overige delen tussen Rotterdam en Schiphol zouden een trots kunstwerk op poten ke worden. Een serie poorten in het toekomstige Bentwoud bijvoorbeeld met daarop een transparante buis. En waarom niet creatiever omgegaan met geluidschermen? De ruimtelijke impact die schermen hebben is het geluid niet waard van die paar seconden dat een trein passeert. Je zou wegklappende schermen ke maken, aldus een ander voorstel, die alleen de bovenleiding en de rails afschermen als er een trein passeert.

Twee stations

Een ander punt dat de ontwerpers gemeen hadden, was de opvatting dat de hsl hoogstens twee stations in Nederland zou moeten krijgen. Dat zou in de eerste plaats Schiphol moeten zijn, om aan te sluiten op alle vormen van openbaar vervoer.

De vraag die deze excercitie opwierp was of al niet rekening moest worden gehouden met een mogelijk tweede Schiphol. Een luchthaven in de Noordzee of de Markerwaard zou de beslissing over het trace ingrijpend ke beinvloeden. Het uitgangspunt dat de hsl direct van het ene centrum van een metropool, zoals Parijs of Londen, naar het andere centrum moet voeren, riep de vraag op wat eigenlijk het centrum van de Randstad is.

De resultaten van het seminar, vier ontwerpen met korte toelichtingen en stellingen, worden door het Nirov gebundeld in een kleine brochure. Inlichtingen: Nirov, Frank Evers, 070-3469652.

Reageer op dit artikel