nieuws

NWR wil landelijk fonds woonvoorzieningen gehandicapten

bouwbreed

De Nationale Woningraad (NWR) wil een landelijk fonds waaruit woonvoorzieningen voor gehandicapten en ouderen moeten worden betaald. Dat voorkomt dat gemeenten overschotten van het budget voor uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) ke gebruiken om hun begrotingstekorten op te vullen. Ook haalt het de ontstane verschillen in verstrekkingen en eigen bijdragen weg.

De Woningraad zegt dat in reactie op het evaluatierapport van het ministerie van Sociale Zaken, dat ruim een maand geleden is verschenen. Sinds 1 april ’94 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de verstrekking van voorzieningen voor gehandicapten. Ze krijgen daarvoor een budget. Uit de evaluatie bleek dat gemeenten in 1994 daarvan f. 230 miljoen niet hebben besteed. Een aantal gemeenten gebruikte de overschotten voor andere doeleinden.

De NWR vindt dat gemeenten niet langer de subsidies voor woonvoorzieningen mogen verstrekken. Het kabinet heeft inmiddels maatregelen aangekondigd, waaronder het beperken van de eigen bijdrage. De Woningraad vindt dat echter onvoldoende. “Het is principieel onjuist eigen bijdragen te vragen voor voorzieningen die noodzakelijk zijn als gevolg van een handicap.”

Het rijk, gemeenten, corporaties en andere betrokkenen zouden het voorgestelde fonds moeten beheren. Overschotten blijven daardoor beschikbaar voor woningaanpassingen in de toekomst. Ook biedt het fonds een mogelijkheid een lijn te trekken bij de verstrekkingen. Nu bestaan er nog grote verschillen. In de ene gemeente kost een bepaalde woonaanpassing niets, terwijl een andere gemeente voor dezelfde voorziening een eigen bijdrage van f. 10.000 vraagt.

Reageer op dit artikel